UPDATE: IB/OB 54 Line is clear at Ingalls and Revere of SFPD activity, resuming regular route at this time. (More: 10 in last 24 hours)

1-Araw na Visitor Passport (Pasaporte ng Bumibisita sa Lungsod)

Narito man kayo para sa isang araw o ilang linggo, ginagawang simple ng SFMTA sa mga bisita na madaling maka-ikot-ikot sa lungsod. Makabibili kayo ng Visitor Passport na para sa 1, 3, o 7 magkakasunod na araw, kung saan puwede kayong sumakay hanggang sa gusto ninyo sa Muni, Muni Metro, mga makasaysayang streetcar, at cable car. May mabibili ring tiket para sa minsanang pagsakay (single ride) sa Cable Car. Huwag nang luminya at bilhin na nang maaga ang tiket sa inyong smartphone gamit ang MuniMobile.

MGA VISITOR PASSPORT (PASAPORTE NG MGA BUMIBISITA SA LUNGSOD)

  • Pareho lang ang presyo ng mga pasaporte, anuman ang edad at kakayahan.
  • Puwede lamang gamitin ang mga Muni Passport sa Muni. Hindi puwedeng gamitin ang mga ito sa BART, iba pang sistemang pantransportasyon, tour bus, o sa transportasyong papunta o mula sa San Francisco International Airport (SFO).
  • Mawawalan ng bisa ang mga pasaporte nang 11:59 pm, sa una, ikatlo o ika-pitong araw ng paggamit, at kailangang magamit bago sumapit ang Enero 31 ng taon na kasunod ng taon ng pagkakalimbag ng cover o pabalat ng Passport.

Makakukuha ng mga pasaporte sa ilang lugar na nagbebenta sa kabuuan ng Lungsod.

CITYPASS®

Ang CityPASS® ay access pass (tiket na magagamit sa pagsakay) ng independiyenteng ahensiya na panturista, at kasama rito hindi lamang ang lahat ng pakinabang sa 3-Araw na Visitor Pass (makasasakay kayo nang unlimited o kahit ilang beses sa Muni, Muni Metro, at cable car); bukod rito, nagbibigay din ito ng isang admission tiket (tiket para makapasok) sa iba’t ibang lugar na karaniwang pinupuntahan ng nagbibiyahe sa San Francisco, kasama na ang mga sumusunod, pero hindi nalilimitahan sa mga ito: 

  • Blue and Gold Fleet Bay Cruise Adventure
  • California Academy of Sciences
  • Aquarium of the Bay
  • Exploratorium or de Young Museum, at marami pang iba!

Para sa iba pang impormasyon at para bumili ng CityPASS®, bisitahin ang CityPASS website.

Mga pagsakay nang kahit ilang beses sa Muni
Kasama na ang cable car 

MuniMobile
$13.00
Clipper
$13.00 +$3 card fee
Papel na Pasaporte
$24.00