UPDATE: Delay at Duboce Portal has cleared. IB #NJudah, #JChurch, and #subwaysvc from West Portal will be resuming https://t.co/0yWZonTtZ0 (More: 21 in last 24 hours)

Youth CityPASS

Ang CityPASS® ay access pass (tiket na magagamit sa pagsakay) ng independiyenteng ahensiya na panturista, at kasama rito hindi lamang ang lahat ng pakinabang sa 3-Araw na Visitor Pass (makasasakay kayo nang unlimited o kahit ilang beses sa Muni, Muni Metro, at cable car); bukod rito, nagbibigay din ito ng isang admission tiket (tiket para makapasok) sa iba’t ibang lugar na karaniwang pinupuntahan ng nagbibiyahe sa San Francisco, kasama na ang mga sumusunod, pero hindi nalilimitahan sa mga ito: 

  • Blue and Gold Fleet Bay Cruise Adventure
  • California Academy of Sciences
  • Aquarium of the Bay
  • Exploratorium or de Young Museum, at marami pang iba!

Para sa iba pang impormasyon at para bumili ng CityPASS®, bisitahin ang CityPASS website.

Mga pagsakay nang kahit ilang beses sa Muni
Kasama na ang cable car 

CityPASS Youth
$74.00