ATTN: IB 29 rerouting around Bill Walsh due to heavy traffic. IB 29 Reroute: Via Fitzgerald-Jennings-Gilman to regular route. Will update. (More: 10 in last 48 hours)

Mga Pamasahe

Dahil maraming iba’t ibang paraan ng pagbabayad, madali lamang ang pagbili ng inyong tiket para sa Muni bus, tren, o cable car. At dahil pinababagal ang sistema ng pagbabayad nang cash, gagantimpalaan namin kayo ng mas murang pamasahe kapag nagbayad kayo sa pamamagitan ng ibang paraan.  

MuniMobile®: Pinahihintulutan kayo ng Muni Mobile, ang opisyal na app ng SFMTA, na agad-agad na makabili ng tiket gamit ang credit/debit card o account sa PayPal. Alamin pa ang tungkol dito. 

Clipper® Card: Ang Clipper ang sama-sama nang card na pantransportasyon sa Bay Area. Gamitin ang inyong Clipper card sa lahat ng pangunahing sistema ng transportasyon sa Bay Area, kasama na ang Muni. Alamin pa ang tungkol dito.

Cash: Puwedeng bayaran ang pamasahe sa lahat ng bus o tren (surface transportation) gamit ang anumang barya ng U.S.; kailangang eksakto ang bayad. Alamin pa ang tungkol dito.

LIBRE na ang mga batang edad 4 at pababa! 

Mga paparating na pagbabago sa pamasahe