FINAL UPDATE: Delay at 4th Street Bridge has cleared. NB #TThird resuming regular service. (More: 21 in last 48 hours)

การตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งของเมืองที่กำลังโต - งบประมาณของ SFMTA สำหรับปีงบประมาณ 2021-2022

บทนำเกี่ยวกับโครงการ (Project Introduction)

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วม (เป็นภาษาอังกฤษ)

ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่เห็นคุณค่าของความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเรา จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของเราเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงวัฒนธรรมหัวก้าวหน้านี้ ซึ่งเปิดรับทั้งความแตกต่างและเป้าหมายร่วมกันของเรา

เกือบห้าสิบปีที่แล้ว คณะกรรมการบริหารเทศมณฑลซานฟรานซิสโกได้นำนโยบาย Transit-First มาใช้ นโยบายนี้ให้ความสำคัญแก่การเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้า โดยเน้นที่การขนส่งมวลชน การเดิน และการขี่จักรยาน แทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล สำนักงานการขนส่งเทศบาลเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco Municipal Transportation Agency หรือ SFMTA) ขับเคลื่อนค่านิยมหลักนี้โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางบกและทางน้ำของเมือง รวมทั้งมิวนิ (Muni) ที่จอดรถและการจราจร การใช้จักรยาน การเดิน และแท็กซี่ ในแต่ละวันคนจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนพึ่งพาระบบนี้ในการเดินทางไปไหนมาไหนอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต เราขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมการประชุมของเราในการกำหนดงบประมาณการดำเนินงานและการลงทุนของเราสำหรับปีงบประมาณ 2021 และ 2022 การประชุมที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ด้วยตัวเองหรือทางออนไลน์นี้จะทำให้คุณมีโอกาสทราบมากขึ้นถึงสิ่งที่เราทำและเข้าใจความท้าทายต่าง ๆ ที่เมืองใหญ่เช่นซานฟรานซิสโกของเรากำลังเผชิญอยู่

คุณยังสามารถส่งความคิดเห็นของคุณทางอีเมลไปที่ sfmtabudget@sfmta.com

การประชุมครั้งต่อไปในอนาคตจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้และการประกาศแก่สาธารณชน

ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและบริการ

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณคือ คณะกรรมการฯ SFMTA จะพิจารณาความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าโดยสารและบริการ

การประชุมสาธารณะ

เราสามารถจัดหาความช่วยเหลือด้านภาษาและภาษามือได้ฟรี โดยส่งคำขอล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากต้องการขอความช่วยเหลือดังกล่าว โปรดติดต่อโจนาธาน สตรีทเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่หมายเลข 415.646.2019 หรือ jonathan.streeter@sfmta.com

เราหวังว่าจะได้พบคุณในการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันอังคารที่ 17 มีนาคม เวลา 13.00 น.

วันอังคารที่ 7 เมษายน เวลา 13.00 น.

ซิตี้ฮอลล์, ห้อง 400
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place

การเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณทางออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม เวลา 17.00 น. - 18.30 น.

ดูการถ่ายทอดสดที่: หน้านี้

Twitter: @SFMTA_Muni

Facebook: SFMTA_Muni** เหตุการณ์นี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว **

การเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณ

วันพุธที่ 11 มีนาคม เวลา 16.00 น. -19.00 น.

ne South Van Ness, ห้องโถงที่ชั้น 2การพูดคุยทางออนไลน์เรื่องงบประมาณกับเจฟฟ์ ทัมลิน

วันอังคารที่ 2 เมษายน เวลา 11.30 น. - 12.30 น.

ทวิตเตอร์: @SFMTA_Muni

เฟซบุ๊ก: SFMTA_Muni

ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ที่: SFMTA.com/budget


ความคิดเห็นของคุณจะช่วยในการกำหนดงบประมาณได้อย่างไร

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาความคิดเห็นของคุณด้วย ในการตรวจสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ รวมทั้งเรื่องดังต่อไปนี้

การประชุมเหล่านี้นับเป็นโอกาสให้คุณได้ทราบทัศนะของเราต่องบประมาณในปัจจุบัน และให้เราได้รับฟังข้อกังวลและตอบข้อสงสัยของคุณ


เราจะใช้ความคิดเห็นของคุณอย่างไร

ความคิดเห็นที่เราได้รับจากสาธารณชนทั้งหมด ไม่ว่าจะจากการประชุมที่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ การประชุมที่เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วม และทางอีเมล จะได้รับการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการนำไปรวมอยู่ในเอกสารงบประมาณการดำเนินงานและการลงทุน และส่งให้แก่คณะกรรมการบริหาร SFMTA ตามข้อกำหนดในกฎบัตรเมือง จากนั้น คณะกรรมการบริหาร SFMTA จะทบทวนตรวจสอบงบประมาณการดำเนินงานและการลงทุนที่เสนอมานั้นในที่ประชุมที่เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมในวันที่ 17 มีนาคม และ 7 เมษายน งบประมาณดังกล่าวจะได้รับการสรุปขั้นสุดท้ายและลงคะแนนเสียงโดยคณะกรรมการบริหาร SFMTA ในวันที่ 21 เมษายน ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามต่องบประมาณที่เสนอนั้น ตามที่คณะกรรมการบริหาร SFMTA ได้พิจารณาและอนุมัติแล้วในระหว่างการนั่งพิจารณางบประมาณ จะได้รับการนำไปรวมอยู่ในเอกสารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว


ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล: sfmtabudget@sfmta.com
โทรศัพท์: 311 (415.701.2311 หากอยู่นอกเขตซานฟรานซิสโก) หรือสายตรงสำหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการฟังและพูด 415.701.2323
ทางไปรษณีย์อเมริกา: SFMTA Board of Directors, One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103