FINAL UPDATE: A second coach is in service on the 67. (More: 11 in last 48 hours)

This page has older content

Please see Related Projects on this page for current project information. We are keeping this page as a record of SFMTA outreach.

Bagong 1X California Express Pilot Magsisimula sa Pebrero 21

Route(s) Affected

Simula Pebrero 21, ang 1X California Express pilot program ay magsisimulang mag-alok ng serbisyo ng bus sa pagitan ng Richmond District at Financial District, Lunes hanggang Biyernes, sa mga oras ng mataong karaniwang araw.

Patungo sa Downtown: Tuwing umaga, tatlong 1X California Express ay aalis sa 33rd Avenue at Geary Boulevard sa ganap na 8:00, 8:30 at 9:00. Ang 1X California Express ay titigil sa ruta ng 1 California sa Clement at California hanggang Arguello Street, pagkatapos ay ipahayag sa mga kalye ng Davis at Pine.

Patungo sa Richmond: Tuwing hapon, Tatlong 1X California Express ay aalis sa kalye ng Sacramento at Davis sa 4:30, 5:00 at 5:30. Sila ay gagawa ng tatlong hihinto sa downtown at pagkatapos ay magpapahayag sa Arguello at California.

Bisitahin ang SFMTA.com/1X para sa mga detalye sa pagbabago ng serbisyo. Para sa pinakabago, mangyaring sundan kami sa Twitter @sfmta_muni o Facebook.