We are unable to display alerts at this time. Alerts are still available by subscription.

This page has older content

Please see Related Projects on this page for current project information. We are keeping this page as a record of SFMTA outreach.

Ikalawang Yugto ng Outreach: Mga Iminungkahing Pagpapabuti para sa Vis Valley Portola Community Based Transportation Plan

Service Affected
Accessibility
Bicycle
Driving
Walking
Neighborhoods Affected

Sa maagang outreach, nakakuha kami ng maraming input mula sa Visitacion Valley at mga komunidad ng Portola. Ginawa namin ang input na ito sa isang serye ng mga potensyal na proyekto sa buong komunidad.

Ang mapa sa ibaba ay nagpapakita ng lahat ng potensyal na proyektong natukoy para sa Community Based Transportation Plan (CBTP) pati na rin ang iba pang iminungkahing proyekto na nangyayari sa Visitacion Valley at Portola. Ang mas makapal na linya at mas malalaking bilog ay nagpapakita ng mga proyektong iminungkahing para sa planong ito, habang ang mas manipis na mga linya at mas maliliit na bilog ay nagpapakita ng iba pang mga proyekto.

Now, we need you to tell us what we got right, what we got wrong, and what we missed altogether. Gagamitin namin ang iyong input para makabuo ng huling hanay ng mga proyekto para sa CBTP na ibabahagi namin sa publiko para sa karagdagang feedback.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga iminungkahing pagpapahusay at ibahagi ang iyong mga saloobin:

  1. Dumalo sa isang virtual workshop (mag-click dito para sa mga detalye ng virtual workshop)
  2. Dumalo sa isang personal na kaganapan sa komunidad (mag-click dito para sa listahan ng mga personal na kaganapan)
  3. Suriin ang mga materyales sa panukala sa ibaba at pagkatapos ay punan ang survey ng proyekto
  4. I-email ang pangkat ng proyekto

Mga Iminungkahing Pagpapabuti

Plano ang mapa ng lugar na nagpapakita ng feedback ng komunidad mula sa Phase One outreach:

Project map with survey result markings

Plano ang mapa ng lugar na nagpapakita ng mga iminungkahing proyekto sa pagpapahusay:

Ang mga karagdagang detalye ng proyekto at mga detalye ng mapa ay makukuha sa survey.

Project map with proposed improvements

 

Mga Virtual Workshop

Petsa Kaganapan Lokasyon Mag-zoom Link Mag-zoom Link
May 29 Virtual Workshop 1 12:30 p.m.-1:30 p.m Cantonese, Spanish, Filipino

May 29 Virtual Workshop
https://us02web.zoom.us/j/89925747859

June 2 Virtual Workshop 2 1 p.m.-2 p.m. Cantonese, Spanish, Filipino June 2 Virtual Workshop
https://us02web.zoom.us/j/84088047687
June 9 Virtual Workshop 3 3:30 p.m.-4:30 p.m. Cantonese, Spanish, Filipino June 9 Virtual Workshop
https://us02web.zoom.us/j/82883506692

Mga In-Person Community Event

Ang mga kawani ng proyekto ay magta-table sa mga sumusunod na kaganapan sa komunidad:

Petsa Kaganapan Lokasyon Oras
5/15 Bloom Shaboom San Bruno Avenue at Burrows Street 11 a.m.-4 p.m.
6/4 Ruth Jackson Family Day Herz Playground
1701 Visitacion Avenue
11 a.m.-4 p.m.
6/4 Portola Neighborhood Association Open House San Bruno Avenue at Burrows Street 10 a.m.-2 p.m.
6/7 SFMTA Pop-Up Grocery Outlet
1390 Silver Avenue
10 a.m.-2 p.m.
6/12 SFMTA Pop-Up Portola Public Library
380 Bacon Street
1 p.m.-3 p.m.
6/15 SFMTA Pop-Up Visitacion Valley Public Library
201 Leland Avenue
1 p.m.-5 p.m.
6/21 SFMTA Pop-Up Visitacion Valley Public Library
201 Leland Avenue
1 p.m.- 5 p.m.
6/25 Portola Brunch Hop San Bruno Avenue at Burrows Street 9 a.m.-2 p.m.
7/9  Farmer's Market Mission Blue
144 Leland Avenue
10 a.m.-2 p.m.
7/12 Sunnydale Neighbor Up Sunnydale TBD
7/23 Farmer's Market Mission Blue
144 Leland Avenue

10 a.m.-2 p.m.

7/28 SFMTA Pop-Up Portola Public Library
380 Bacon Street
1 p.m.-4 p.m.