HeadsUp: Starting on Jan. 26th #subwaysvc will close early at 9:30 p.m. nightly for maintenance work. During closur https://t.co/4IcAhzqCQO (More: 23 in last 24 hours)

Youth CityPASS

CityPASS® là loại vé gói của một cơ quan du lịch độc lập không những mang lại các quyền lợi của một Vé Thông Hành 3 Ngày Dành Cho Du Khách (đi lại không giới hạn trên Muni, Muni Metro và xe cáp) mà còn là vé vào cửa một lần trong khoảng thời gian 9 ngày đối với các điểm du lịch ở San Francisco, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Du thuyền Blue and Gold Fleet Bay Cruise Adventure
  • Viện bảo tàng California Academy of Sciences
  • Thủy cung Aquarium of the Bay
  • Viện bảo tàng Exploratorium hay de Young Museum, và nhiều hơn thế!

Để biết thêm thông tin và để mua vé CityPASS®, vui lòng truy cập trang web của CityPASS.

Đi lại không giới hạn trên xe của Muni
Gồm cả xe cáp

CityPASS Youth
$74.00