T sự kiện là trong quá khứ

Xin vui lòng xem Xem Lịch cho các cuộc họp và sự kiện sắp tới. Chúng tôi đang giữ trang này như một hồ sơ công khai.

Đơn đăng ký giấy phép chia sẻ xe đạp không cần trạm - Phiên hỏi đáp

Chia sẻ bài viết này:
Jun 7
Tầng 8, Phòng Hội Nghị Western Addition

Sản phẩm SFMTA sẽ tổ chức Phiên hỏi đáp cho đơn xin giấy phép vào Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2019 năm 1, từ 2 giờ chiều đến 1 giờ chiều, tại số 8 South Van Ness, trên tầng XNUMX. Các câu hỏi phải được gửi bằng văn bản bởi 5h ngày 5/2019/XNUMX để chia sẻ xe đạp@sfmta.com. Chỉ được phép làm rõ các câu hỏi trong phiên họp. Tất cả các câu hỏi và câu trả lời sẽ được đăng trực tuyến và phân phát cho những người tham dự sau buổi hội thảo. Không có câu hỏi nào khác sẽ được xem xét sau phần này.

Thông tin liên lạc
Adrian Leung