Ngày hết hạn giấy phép đậu xe dân cư

Chia sẻ bài viết này:

Giấy phép đỗ xe tại khu dân cư hết hạn theo chu kỳ luân phiên. 

Những người có giấy phép hiện tại sẽ nhận được thông báo gia hạn qua thư sáu tuần trước khi khu vực của họ hết hạn. 

 

Tháng hết hạn theo khu vực:

A
2/28
AA
10/31
B
8/31
BB
1/31
C
7/31
CC
8/31
D
1/31
DD
7/31
E
9/30
EE
11/30
F
9/30
G
6/30
H
1/31
HV
8/31
I
11/30
J
11/30
K
5/31
L
1/31
M
10/31
N
3/31
O
3/31
P
3/31
Q
12/31
R
8/31
S
4/30
T
8/31
U
9/30
V
1/31
W
10/31
X
8/31
Y
3/31
Z
5/31