Phố chậm Somerset

Giới thiệu Dự án (Giới thiệu dự án)

Phố Somerset từ Đại lộ Silver đến Phố Woolsey ở Portola đã được Cơ quan Giao thông Thành phố San Francisco phê duyệt là Phố Chậm (SFMTA) Hội đồng quản trị vào ngày 6 tháng 2022 năm 19. Hành lang này ban đầu được triển khai như Đường chậm ứng phó với COVID-2021 vào năm XNUMX.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Phố Chậm  

Đánh giá đường chậm Somerset

Sản phẩm SFMTA Nhóm dự án thu thập dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động của từng Phố Chậm so với các mục tiêu của Chương trình Phố Chậm: 

  • Tốc độ xe bằng hoặc dưới 15 mph 
  • Lượng xe dưới 1,000 xe/ngày 

Xem đánh giá mới nhất trong phần “Báo cáo & Tài liệu liên quan” ở bên phải trang web này. Để biết thêm thông tin về cách so sánh con phố này với những con phố khác trong chương trình Phố Chậm hoặc để biết kết quả tổng thể của chương trình, vui lòng xem Báo cáo đánh giá năm 2023.

Các Khu Phố (Khu phố)

Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với nhóm dự án tại Đường chậm@SFMTAnăm và thêm "Phố Somerset" vào dòng chủ đề. Để nhận thông tin cập nhật, vui lòng đăng ký qua liên kết ở phía bên phải của trang này.  

Thông Tin Liên Hệ (Thông tin liên hệ)