Giao thông vận tải 2030

Chia sẻ bài viết này:
Giới thiệu Dự án (Giới thiệu dự án)

Năm 2013, Thị trưởng Ed Lee đã triệu tập một cuộc họp Lực lượng đặc nhiệm vận tải để điều tra xem San Francisco cần làm gì để sửa chữa mạng lưới giao thông của chúng ta và chuẩn bị cho tương lai. Lực lượng Đặc nhiệm bao gồm 45 người ủng hộ cộng đồng và các chuyên gia về tài chính và giao thông vận tải. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề giao thông của thành phố và đưa ra các khuyến nghị về cách khắc phục.

Sau một năm nghiên cứu, Lực lượng Đặc nhiệm nhận thấy rằng để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai, Thành phố cần đầu tư 10 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng giao thông cho đến năm 2030. 

Báo cáo cuối cùng của Lực lượng đặc nhiệm hiện có sẵn để tải xuống.

Thông qua sự ủng hộ của cử tri, chương trình Giao thông vận tải 2030 đã cải thiện trải nghiệm di chuyển quanh San Francisco. Theo dõi kết quả bằng cách truy cập Trang web Giao thông vận tải 2030 của Sở Kế hoạch.