XE BUÝT NHANH

14R Mission Rapid

Chia sẻ bài viết này:
5 giờ sáng - 10 giờ tối hằng ngày
Bản đồ trực tiếp
Tần số dịch vụ

Phía Bắc Mission & Lowell (tuyến đường ngắn)

ScheduleBuổi sángTrưaBuổi tốiĐêm khuyaOwl
Ngày thường58------

Phía Nam Mission & Lowell (tuyến đường dài)

ScheduleBuổi sángTrưaBuổi tốiĐêm khuyaOwl
Ngày thường10141215--
Cuối tuần101015----

Xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về lịch trình và dữ liệu trực tiếp.

 

Điểm dừng/Mô tả


  Gửi đến Downtown
  Đi tới Daly City BART
  Mô tả
  14R Mission Rapid chỉ chạy vào ban ngày và đầu buổi tối.

  Du lịch trong nước

  Ga BART Thành phố Daly đến Mission & Main:  Từ BART qua đường vào BART, trái vào John Daly, trái vào Mission trái vào Main, phải vào Market, phải Steuart, phải vào Mission to Main.

  Các điểm dừng nhanh giữa BART Thành phố Daly và Mission & 5th: Daly City BART, Flournoy, Evergreen, Acton, Lowell, Geneva, Persia, Silver, Richland, 30, 24, 20, 16, 11, 8, 5.

  Đi

  Nhiệm vụ & Đường chính tới Ga BART Thành phố Daly: Via Mission, Otis, Mission, phải trên Flournoy, trái trên San Jose, Mission, phải trên John Daly, phải trên De Long, trái trên BART Access Rd đến Daly City BART.

  Các điểm dừng nhanh giữa Mission & 5th và Daly City BART: 5, 8, 11, 16, 20, 24, 30, Richland, Silver, Ruth, Geneva, Lowell, Sickles, Goethe, Flournoy, Daly City BART.