FINAL UPDATE: Delay at 25th and Mississippi has cleared. IB/OB 48 resuming regular service. (More: 16 in last 48 hours)

This page has older content

Please see Related Projects on this page for current project information. We are keeping this page as a record of SFMTA outreach.

2022 Mạng lưới dịch vụ Muni

Dịch vụ Muni sẽ như thế nào vào năm 2022?

Kể từ tháng 4 năm 2020, SFMTA đã phục hồi dịch vụ Muni đã có sẵn trước đại dịch COVID-19, bổ sung thêm dịch vụ ở các lộ trình đông người, tạo các tuyến đường Muni mới và tập trung cải tiến Muni trong các khu vực lân cận được xác định bởi Muni Service Equity Strategy (Chiến lược Giá trị Dịch vụ Muni). Có bảy tuyến đường xe buýt chạy cả ngày mà chúng tôi chưa phục hồi, cũng như các phân đoạn của hai tuyến đường khác.  

Bây giờ chúng tôi đang hỏi quý vị muốn dịch vụ nào của Muni vào năm 2022 và chúng tôi đã có ba lựa chọn để cho quý vị xem xét.

Làm thế nào để đóng góp ý kiến của quý vị cho dịch vụ 2022 Muni

Thông dịch miễn phí có sẵn. Vui lòng yêu cầu trước 48 giờ tại TellMuni@SFMTA.com hoặc 415.646.2005. 

Thông dịch miễn phí có sẵn. Vui lòng yêu cầu trước 48 giờ tại TellMuni@SFMTA.com hoặc 415.646.2005. 

Phiên tham quan vào giờ hành chính tập trung vào giới trẻ
Thanh thiếu niên được khuyến khích tham gia Virtual Office Hours với nhân viên SFMTA vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, ngày 23 tháng 9 để tìm hiểu về ba dự thảo cho dịch vụ Muni sẽ thay đổi học sinh, sinh viên cách đi đến trường và các hoạt động khác ở San Francisco. Thanh thiếu niên sẽ có thể đặt câu hỏi và được nhân viên SFMTA trả lời về những gì quan trọng nhất đối với họ khi sử dụng dịch vụ Muni vào năm 2022.  

Xin vui lòng liên lạc trang TellMuni@SFMTA.com hoặc gọi số 415.646.2005 để có phản hồi cụ thể về các tuyến đường Muni sau đây, nơi chúng tôi đã thực hiện các sửa đổi lớn trong thời gian đại dịch:


Tại sao bây giờ?

SFMTA ban đầu đã giảm dịch vụ Muni trong đại dịch COVID-19, tạo ra hệ thống Muni Core Service Network. Kể từ tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã nhiều lần tăng cường dịch vụ. Chúng tôi đã phục hồi dịch vụ đã có trước đó. Chúng tôi cũng đã bổ sung thêm dịch vụ tại các lộ trình đông người và tạo ra các tuyến đường mới, cải thiện các khu vực lân cận được xác định bởi Muni Service Equity Strategy (Chiến lược Giá trị Dịch vụ Muni) với số lượng cao hơn của cư dân có thu nhập thấp và người da màu.

  • Chúng tôi đã tăng một cách đáng kể dịch vụ Muni tại các lộ trình đông người như Mission và 16th Street, với các chuyến xe buýt chạy thường xuyên mỗi hai phút. Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều dịch vụ Muni dọc theo một số lộ trình hành bao gồm cả Mission và Potrero/San Bruno so với thời kỳ trước đại dịch.
  • Xe buýt 15 Bayview Hunters Point Express mới của Muni đi nhanh chóng giữa các trạm xe buýt địa phương ở Bayview và các địa điểm chính dọc theo Third Street cho đến Financial District.
  • Chúng tôi đổi tuyến đường 22 Fillmore để phục vụ Mission Bay, bao gồm khuôn viên đại học UCSF, trung tâm y tế và Chase Center. Chúng tôi đã làm việc với cộng đồng để xác định các trạm xe buýt mới để đi đến lộ trình 16th Street, thay thế tuyến đường 22 Fillmore ở Potrero Hill và thay thế tuyến đường 55 16th Street  bằng đường 55 Dogpatch mới.
  • Tuyến đường mới 58 Lake Merced của Muni thay thế cho 23 Monterey ở Sloat Boulevard và 57 Parkmerced ở phía tây của hồ Lake Merced trong khi kết nối mới đến Westlake District ở Daly City. Tuyến đường 23 Monterey hiện nay kết nối với West Portal Station.

Trong lúc này, bảy tuyến đường xe buýt Muni hoạt động cả ngày vẫn chưa được phục hồi: 2 Clement, 3 Jackson, 6 Haight/Parnassus, 10 Townsend, 21 Hayes, 41 Union, 47 Van Ness. 

Tại sao phải đi lại hệ thống Muni?

Muni kết nối các cộng đồng ở San Francisco. Khi thành phố phục hồi sau đại dịch COVID-19, SFMTA đang thiết kế một đề nghị  làm sao cho Muni sẽ được phục hồi vào năm 2022. Trong vài năm qua, và trong suốt đại dịch, chúng tôi đã thấy các cách thức và nhu cầu của du lịch thay đổi. Chúng ta có nên phục hồi lại các tuyến đường Muni hoạt động cả ngày không? Hoặc chúng ta có nên tăng cường dịch vụ trên các tuyến đường Muni có lượng hành khách cao, cải thiện độ tin cậy và kết nối đến các cửa hàng tạp hóa, bệnh viện, trường học và các nơi làm việc trong khi giảm thời gian chờ đợi và sự đông đúc, đồng thời không phục hồi bảy tuyến đường xe buýt đi cả ngày trước đại dịch?

Để xác định cách tốt nhất để sử dụng các tài nguyên của SFMTA, ba trường hợp chứng minh mức độ dịch vụ Muni mà SFMTA có thể duy trì đã được thiết kế. Trong một giải pháp không phục hồi lại bảy tuyến đường xe buýt Muni trước đại dịch, chúng tôi muốn thực hiện các cải tiến khác của Muni để giảm thời gian chờ đợi và tình trạng đông đúc trong cùng một khu vực lân cận.

SFMTA đang chia sẻ ba giải pháp về cách thức dịch vụ Muni có thể được khôi phục hồi vào đầu năm 2022 và mời công chúng cho ý kiến về các lựa chọn đó.

Chúng tôi đã thiết kế ba trường hợp để quý vị xem xét  và bây giờ chúng tôi đang hỏi quý vị muốn dịch vụ Muni gì vào năm 2022. Ba trường hợp này tập trung vào dịch vụ cả ngày. Khi quá trình phục hồi tiếp tục, sẽ có nhiều công việc hơn để lên kế hoạch cho dịch vụ vào giờ cao điểm.

  • Giải pháp quen thuộc mang lại các tuyến đường Muni hoạt động cả ngày.
  • Giải pháp thường xuyên giúp tăng dịch vụ trên các tuyến đường Muni có lượng hành khách cao, cải thiện độ tin cậy và kết nối đến các cửa hàng tạp hóa, bệnh viện, trường học và nơi làm việc, đồng thời giảm thời gian chờ đợi và đông đúc, đồng thời không phục hồi năm trong số bảy tuyến đường xe buýt Muni trước đại dịch: 2 Clement, 3 Jackson, 6 Haight / Parnassus, 21 Hayes và 47 Van Ness.
  • Giải pháp Kết hợp nhằm mục đích cân bằng các trường hợp Quen thuộc và Thường xuyên và không phục hồi hai tuyến đường: 3 Jackson và 47 Van Ness.

So với trường hợp Quen thuộc, với trường hợp Thường xuyên, trong thời gian 30 phút di chuyển, một người trung bình ở San Francisco có thể nhận được thêm khoảng 4.000 việc làm và cơ hội giáo dục, và trong thời gian 45 phút đi lại, có thêm 9.000 việc làm và cơ hội giáo dục. 

Mỗi giải pháp được nêu chi tiết tại đây, cho thấy các tuyến đường và tần suất mà mỗi giải pháp sẽ cung cấp và cách mỗi giải pháp sẽ ảnh hưởng đến kết nối của các cơ hội, đặc biệt là đối với các vùng lân cận được xác định bởi  Muni Service Equity Strategy (Chiến lược Giá trị Dịch vụ Muni) của chúng tôi, những người không được phục vụ và không được đại diện, người da màu, người thu nhập thấp và những người đi bộ hoặc đi xe đạp tương đối chậm.

Có một số thay đổi đối với dịch vụ Muni được lên kế hoạch cho 2022 Muni Service Network sẽ được thực hiện bất kể điều gì. Vào năm 2022, dịch vụ Muni sẽ…

  • Duy trì dịch vụ cả ngày trong vòng hai đến ba dãy nhà của tất cả các trạm xe buýt Muni có dịch vụ cả ngày trước đại dịch.

SFMTA đang đưa thông tin này đến cộng đồng và các bên liên quan khác để mọi người có thể suy nghĩ về các lựa chọn và bày tỏ quan điểm của mình. Nhân viên sẽ sử dụng thông tin để tinh chỉnh các đề nghị và Hội đồng SFMTA sẽ sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định phản ánh các giá trị của San Francisco.

Thực hiện khảo sát trực tuyến hoặc qua điện thoại tại 415.646.2005 (Cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 1 tháng 10 )

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho ba đợt tiếp cận vào năm 2021: 

1. Bắt đầu sự tham gia của các bên liên quan (Tháng bảy - Tháng Chín)

Các bài thuyết trình và thảo luận với các tổ chức và nhóm vận động chính dựa vào cộng đồng để thảo luận về ba trường hợp và thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong việc xác định trường hợp nào phù hợp nhất với nhu cầu của San Francisco, đồng thời xác định bất kỳ thách thức hoặc mối quan tâm nào với mục tiêu tinh chỉnh các trường hợp dựa trên ý kiến này cho vòng tiếp cận thứ hai. 

2. Tham gia toàn thành phố (Tháng Chín- tháng Mười)   

Thu hút sự tham gia của công chúng bằng cách thảo luận về ba trường hợp và xác định bất kỳ thách thức hoặc mối quan tâm nào đối với từng trường hợp bằng StoryMap của chúng tôi, tổ chức ba thăm viếng trực tuyến với sự giải thích có sẵn theo yêu cầu, các cuộc họp và giờ làm việc và tiếp cận với các phương tiện truyền thông đa ngôn ngữ để thu hút sự chú ý của đối tượng rộng nhất có thể cho những khán giả đã không đươc ai để ý. Một cuộc khảo sát có sẵn trực tuyến  và qua điện thoại đang thu thập thông tin về ba lựa chọn này. Ý kiến thu thập được trong vòng này, kết hợp với dữ liệu di chuyển xe buýt, sẽ được sử dụng để thiết kế đề nghị cho hệ thống 2022 Muni Service Network. 

3. Giải quyết những gì chúng tôi nghe thấy: Điều chỉnh hệ thống (Tháng Mười-Tháng Mười Một)  

Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các bên liên quan, trình bày đề nghị cho hệ thống 2022 Muni Service Network và cung cấp thông tin chi tiết về ý kiến của cộng đồng ảnh hưởng đến đề nghị như thế nào. Sau khi đề nghị được hoàn thiện trong trạng thái này, nó sẽ được đưa lên Hội đồng SFMTA để xem xét phê duyệt, dự kiến vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.