FINAL UPDATE: OB #JChurch cleared at Church & Clipper. Regular service resuming. Expect residual delays. (More: 18 in last 48 hours)

This page has older content

Please see Related Projects on this page for current project information. We are keeping this page as a record of SFMTA outreach.

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe, Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất: Mạng lưới dịch vụ Muni 2022

Tenderloin, Japantown, The Richmond

2 Clement, 3 Jackson, 5R Fulton Rapid, 12 Folsom/Pacific, 28R 19 Avenue Rapid, 38R Geary Rapid

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Người cao niên và người khuyết tật thích các điểm dừng gần hơn, đặc biệt là ở các khu vực nhiều dốc
 • Người cao niên dựa vào các kết nối từ Japantown đến Jewish Community Center để đi ăn
 • Mọi người dựa vào Tuyến Muni để đi mua sắm trên phố Clement

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Phần lớn Tuyến 2 Clement và Tuyến 3 Jackson đều chạy trong vòng 1-2 dãy nhà của các tuyến đường chạy thường xuyên hơn (1 California, 38 Geary, 38R Geary Rapid)

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 2 Clement được khôi phục từ Ferry Building đến Jewish Community Center (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 3 Jackson chưa được khôi phục
 • Tuyến 5R Fulton Rapid các xe buýt nối toa được bổ sung để giải quyết tình trạng đông đúc
 • Tuyến 12 Folsom/Pacific nối dài đến Fillmore/Jackson
 • Tuyến 28R 19thAvenue Rapid được khôi phục với tần suất 10 phút một chuyến
 • Tuyến 38R Geary Rapid tăng tần suất từ 8 phút một chuyến lên 6 phút một chuyến để giảm thời gian chờ đợi và tình trạng đông đúc (tăng 25% công suất)

Hayes Valley và Western Addition

Tuyến 5 Fulton, Tuyến 5R Fulton Rapid, Tuyến 21 Hayes

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Đối với người khuyết tật, rất khó đi đến các điểm dừng xe buýt ở Tuyến 5 Fulton vì vướng đồi Alamo Square
 • Người cao niên và những người gặp khó khăn về đi lại cần dễ dàng tiếp cận các trung tâm dành cho người cao tuổi và Bệnh viện St. Mary.

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Tuyến 21 Hayes cách các tuyến chạy thường xuyên hơn (5 Fulton, 5R Fulton Rapid, 7 Haight/Noriega) 2-3 dãy nhà
 • Tuyến 21 Hayes đến Bệnh viện St. Mary
 • Nhu cầu ở trung tâm thành phố giảm đáng kể

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 21 Hayes được khôi phục từ Bệnh viện St. Mary đến Main Library/Civic Center (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 5 Fulton tăng tần suất từ 10 phút một chuyến lên 8 phút một chuyến để giảm thời gian chờ đợi và tình trạng đông đúc (tăng 20% công suất)
 • Tuyến 5R Fulton Rapid dùng xe buýt nối toa để giải quyết tình trạng đông đúc

The Haight, Parnassus, Golden Gate Heights

6 Haight/Parnassus, 7 Haight/Noriega, 52 Excelsior, 66 Quintara

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Ashbury Heights là khu vực nhiều dốc, khó đi lại đối với người cao niên và người khuyết tật
 • Một số người lo ngại rằng Tuyến 52 Excelsior chạy không thường xuyên hơn bằng Tuyến 6 Haight/Parnassus
 • Một số người thích xe trolley điện để ít tiếng ồn hơn
 • Một số người thích sử dụng Tuyến 6 Haight/Parnassus để đến UCSF

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Trước đại dịch, số người đi đoạn ngoài của Tuyến 6 Haight/Parnassus là tương đối ít

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 6 Haight/Parnassus được khôi phục từ Ferry Building đến Quintara/14th Ave (20 phút một chuyến)
 • Tuyến 7 Haight/Noriega duy trì ở tần suất 12 phút một chuyến
 • Tuyến 52 Excelsior Tuyến 66 Quintara trở lại như cũ và duy trì ở tần suất 20 phút một chuyến

South of Market, Market Street, Financial District

10 Townsend, 12 Folsom/Pacific, 30 Stockton, 31 Balboa, 47 Van Ness, 49 Van Ness/Mission

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Tuyến 10 Townsend cung cấp sự kết nối quý giá giữa Potrero Hill và Financial District
 • Vì Tuyến 27 Bryant đã được định tuyến lại, không có dịch vụ Muni  tại 5th Street, nơi người cao niên có thu nhập thấp cần kết nối với các dịch vụ xã hội
 • Van Ness và Civic Center cần có các kết nối đến Caltrain
 • Nhu cầu đến các điểm dọc theo Pacific Avenue, Stockton Street và Columbus Avenue là cao

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Dịch vụ thường xuyên của Tuyến 12 Folsom có thể phục vụ khu SoMa từ đông sang tây
 • Nhu cầu đi lại ở khu vực SoMa-Chinatown vẫn cao
 • Nhu cầu ở trung tâm thành phố giảm đáng kể
 • Người cao niên có thu nhập thấp sống dọc theo 5th Street

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 12 Folsom/Pacific tuyến dài từ Fillmore/Jackson đến Cesar Chavez/Valencia (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 12 Folsom/Pacific tuyến ngắn từ Van Ness/Jackson đến 16th Street/Mission BART (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 31 Balboa được định tuyến lại từ Caltrain chạy qua 5th Street (20 phút một chuyến)
 • Tuyến 10 Townsend được khôi phục từ  SF General Hospital đến Transamerica Pyramid (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 30 Stockton tuyến ngắn tăng tần suất từ 12 phút một chuyến lên 6 phút một chuyến để giảm thời gian chờ đợi và tình trạng đông đúc
 • Tuyến 47 Van Ness không được khôi phục
 • Tuyến Van Ness/Mission duy trì ở tần suất 6 phút một chuyến (tăng so với tần suất 8 đến 9 phút một chuyến trước đại dịch)

The Presidio, Marina, Fisherman's Wharf, Chinatown và North Beach

12 Folsom/Pacific, 22 Fillmore, 28 19th Avenue, 30 Stockton, 43 Masonic, 47 Van Ness, 49 Van Ness/Mission

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Tuyến 43 Masonic nên trở lại đi đến Presidio và Fort Mason
 • Tuyến 28 19th Avenue không thay thế một cách hiệu quả cho Tuyến 43 Masonic vì không tiện đến các chợ
 • Khu vực Van Ness và Civic Center cần các kết nối đến Caltrain, western SoMa

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Tuyến 43 Masonic là tuyến duy nhất phục vụ khu vực Fort Mason
 • Các tuyến khác có thể thay thế một số đoạn của tuyến 47 Van Ness (28 19th Avenue, 12 Folsom, 49 Van Ness)

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 28 19th Avenue nối dài từ Van Ness/North Point đến Fisherman's Wharf (12 phút một chuyến)
 • Tuyến 43 Masonic được khôi phực từ Munich/Geneva đến Fort Mason/Marina Safeway (12 phút một chuyến)
 • Tuyến 12 Folsom/Pacific tuyến dài từ Fillmore/Jackson đến Cesar Chavez/Valencia (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 12 Folsom/Pacific tuyến ngắn từ Van Ness/Jackson đến 16th St/Mission BART (15 phút một chuyến)
 • Tuyến 47 Van Ness không được khôi phục
 • Tuyến 49 Van Ness/Mission duy trì với tần suất 6 phút một chuyến (tăng so với tần suất 8-9 phút một chuyến trước đại dịch)
 • Tuyến 30 Stockton tuyến ngắn tăng tần suất từ 12 phút một chuyến lên 6 phút một chuyến để giảm thời gian chờ đợi và tình trạng đông đúc
 • Tuyến 22 Fillmore duy trì với tần suất 6 phút một chuyến

The Mission, Excelsior, City College

49 Van Ness/Mission

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Tuyến 49R Van Ness Rapid sẽ cung cấp dịch vụ nhanh chóng giữa các khu vực Van Ness, Mission và City College, nhưng sẽ bỏ qua nhiều điểm dừng

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Nhu cầu đến Mission Street và Ocean Avenue vẫn cao

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 49 Van Ness/Mission sẽ tiếp tục chạy 6 phút một chuyến như hiện tại thay vì 8 phút một chuyến như trước đại dịch.

Southwest

23 Monterey, 28R 19 Avenue Rapid, 57 Parkmerced, 58 Lake Merced

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Một số người muốn các điểm dừng đến SF Zoo, Ocean Beach được khôi phục dọc theo Sloat Boulevard
 • Một số người muốn đến West Portal trên Tuyến 57 Parkmerced
 • Một số người muốn dịch vụ được khôi phục dọc theo Brotherhood Way
 • Một số người muốn có điểm dừng mới ở Westlake trên Tuyến 58 Lake Merced

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Việc khôi phục Tuyến 23 Monterey đến Sloat Boulevard và dịch vụ dọc theo Brotherhood Way sẽ loại trừ dịch vụ đến Westlake

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Tuyến 23 Monterey được khôi phục từ Bayview đến SF Zoo qua Sloat Boulevard (tần suất 20 phút một chuyến)
 • Tuyến 57 Parkmerced kéo dài từ Junipero Serra đến West Portal (20 phút một chuyến)
 • Tuyến 58 Lake Merced được định tuyến lại từ Sloat đến Lake Merced Boulevard và từ Westlake đến Brotherhood Way (30 phút một chuyến)
 • Tuyến 28R 19th Avenue Rapid được khôi phục với tần suất 10 phút một chuyến
 • Những thay đổi khác ở Southwest:
  Các tuyến 44 O'Shaughnessy, 48 Quintara/24th Street 49 Van Ness/Mission đến City College sẽ chạy thường xuyên hơn

Noe Valley

35 Eureka, 48 Quintara/24th Street

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Cư dân trên các đoạn mới của Tuyến 35 Eureka dọc theo 21st Street và Tuyến 48 Quintara dọc Clipper Street lo ngại về các ảnh hưởng của xe buýt
 • Một số người muốn đến các cơ sở thương mại dọc theo 24th Street hơn

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Việc sắp xếp lại Tuyến 48 Quintara đã giúp giảm thời gian di chuyển và cải thiện độ tin cậy
 • Có thể định tuyến lại từ Castro Street đến Douglass Street, nhưng sẽ phải xây dựng lại giao lộ tại 25th/Douglass

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Đề xuất:
  • Các tuyến 35 Eureka và 48 Quintara/24th Street không thay đổi so với hiện tại (30 phút và 15 phút một chuyến)
 • Khám phá:
  • Tuyến 48 Quintara/24th Street ở Douglass (cần xây dựng lại giao lộ tại 25th)

J Church

Những Điều Chúng Tôi Đã Nghe

 • Khách hàng đánh giá cao tàu điện đến trung tâm thành phố
 • Việc di chuyển có thể là một thách thức đối với những người gặp khó khăn về đi lại
 • Một số người nhận thấy các dịch vụ trung chuyển không an toàn

Những Điều Cần Cân Nhắc

 • Loại bỏ điểm dừng J Church khỏi tuyến tàu điện ngầm đã giúp cải thiện độ tin cậy của tất cả các tuyến metro bên trong tàu điện ngầm và độ tin cậy trên J Church

Những Việc Chúng Tôi Đề Xuất

 • Phương án 1: J Church từ Balboa Park đến Church/Duboce (tần suất 10 phút một chuyến)
  • Được ủng hộ bởi phân tích về kỹ thuật
 • Phương án 2: J Church từ Balboa Park đến Embarcadero (tần suất 15 phút một chuyến)
  • Được các khách hàng của J Church ủng hộ
 • Phương án 3: J Church từ Balboa Park đến Embarcadero chỉ vào buổi tối (tần suất 10 phút một chuyến vào ban ngày)