FINAL UPDATE: Delay at Church and Market is clearing. IB/OB #JChurch is resuming regular service. (More: 30 in last 48 hours)

Inirerekomenda ang mga maskara

Hanggang sa susunod na abiso

SFMTA.com/Mask

Kasunod ng pinakabagong patnubay mula sa California Department of Public Health (CDPH), San Francisco Department of Public Health (SFDPH) at Federal Transit Administration (FTA), inirerekomenda ang mga maskara ngunit hindi na kinakailangan sa anumang pasilidad o sasakyan ng SFMTA, simula Abril 21, 2022. Kasama rin dito ang paratransit at taxi. Inirerekomenda namin na patuloy na magsuot ng mga maskara sa sasakyan, paratransit at taxi, upang makatulong na protektahan ang mga nananatiling nasa mas mataas na panganib sa COVID-19, kabilang ang mga matatanda, at ilang taong may mga kapansanan.
 
Ang pederal na utos na nangangailangan ng mga maskara sa mga pampublikong sasakyang pang-transportasyon at sa mga hub ng transportasyon, kasama sa mga istasyon ng Muni at habang sumasakay sa transit, ay hindi na magkakabisa simula Abril 18, 2022.
 
Makakaramdam ka ng kumpiyansa na ang pagsakay sa Muni ay kasing ligtas kung hindi mas ligtas kaysa sa iba pang panloob na setting sa San Francisco.

  • Ang Muni ay may mahusay na airflow: Ang Muni fleet HVAC system ay nagpapaikot ng hangin minsan bawat minuto.
  • Ang Bay Area ay may mataas na rate ng pagbabakuna: Dahil ang rate ng pagbabakuna sa COVID sa Bay Area ay isa sa pinakamataas sa US, malaki ang posibilidad na ang taong nakaupo sa tabi mo sa Muni ay nabakunahan, ibig sabihin, mas protektado sila laban sa COVID-19 at mas malamang na magkalat ng impeksyon.
  • Gumagana ang one-way masking — lalo na kapag ang mask ay surgical mask, N95, KN95, KF94, FFP2, double mask o isang tela maskara na may filter sa loob.