Mga Pagpupulong at Kaganapan

Inaanyayahan ka naming manatiling may kaalaman at makibahagi sa sistema ng transportasyon ng lungsod. Manatiling napapanahon sa SFMTA mga pulong ng lupon, mga pampublikong pagdinig at mga kaganapan sa buong lungsod.

Jul 15
Jul 15
Jul 16
Jul 16
Jul 16
Jul 17
Jul 17
Jul 18
Jul 18
Jul 19
Jul 19
Jul 20
Jul 20
Jul 23
Jul 23
Jul 24
Jul 24
Jul 25
Jul 25
Jul 26
Jul 26
Jul 27
Jul 27
Jul 28
Jul 28
Jul 30
Jul 30
Jul 31
Jul 31
Aug 1
Aug 1
Aug 3
Aug 3
Aug 4
Aug 4
Aug 6
Aug 6
Aug 6