FINAL UPDATE: OB #JChurch cleared at Church & Clipper. Regular service resuming. Expect residual delays. (More: 15 in last 48 hours)

Đáp ứng Nhu cầu Đi lại cho một Thành phố Đang phát triển – Ngân sách SFMTA cho Năm Tài khóa 2021-2022

Giới thiệu Dự án (Project Introduction)

Xem Tài Liệu của Buổi Họp Cộng Đồng

Chia sẻ điều này: Facebook Twitter Email

San Francisco là thành phố luôn đề cao sự thay đổi và sáng tạo trong lúc vẫn giữ gìn môi trường và chất lượng sống. Dân số đang gia tăng của chúng ta là minh chứng cho văn hóa suy nghĩ hướng về tương lai này, đang muốn ôm trọn cả sự khác biệt lẫn những mục tiêu chung.

Gần nửa thế kỉ trước, Ban Cố vấn của San Francisco đã thực thi chính sách giao thông công cộng đặt lên hàng đầu, trong đó ưu tiên cho việc di chuyển của con người và hàng hóa, tập trung vào giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp thay vì đi lại bằng phương tiện cơ giới cá nhân. Cơ quan Vận tải Thành phố San Francisco cải tiến giá trị cốt lõi này bằng cách quản lý hệ thống giao thông trên mặt đất, trong đó có Muni, đậu xe và đi lại, xe đạp, đi bộ và taxi. Mỗi ngày có trên 1 triệu người nhờ vào chúng tôi để đảm bảo việc vận chuyển an toàn và đáng tin cậy trên toàn thành phố.

Nhằm giúp quý vị hiểu rõ những cơ hội và thách thức nằm ở phía trước, chúng tôi kính mời quý vị tham gia buổi thiết lập Ngân sách Vốn và Hoạt động của chúng tôi cho Năm Tài khóa 2021 và 2022. Trong các buổi họp trực tiếp lẫn trực tuyến, quý vị sẽ có cơ hội biết thêm về những gì chúng tôi làm và hiểu rõ những lựa chọn khó khăn mà một thành phố lớn như San Francisco đang đối mặt.

Quý vị có thể gửi các nhận xét qua thư điện tử đến sfmtabudget@sfmta.com

Những ngày họp trong tương lai sẽ được ghi tại trang web này và trong các thông báo công khai.

Những thay đổi Đề xuất trong Dịch vụ và Giá vé

Ban Giám Đốc SFMTA sẽ cân nhắc những thay đổi về dịch vụ và giá vé trong tiến trình về ngân sách.

Các buổi họp Công khai

Sẽ có trợ giúp miễn phí về ngôn ngữ và Ngôn ngữ Ra dấu của Mĩ khi có thông báo ít nhất là 48 giời trước đó. Xin liên hệ Jonathan Streeter, Nhân viên Thông tin Công chúng, tại số điện thoại 415.646.2109 hay địa chỉ email jonathan.streeter@sfmta.com để xác nhận yêu cầu của quý vị.​

Chúng tôi mong gặp quý vị tại một trong các buổi họp sau:

Các cuộc họp Ban Giám Đốc

Thứ Ba, 17 tháng Ba, lúc 1g trưa

Thứ Ba, 7 tháng Tư, lúc 1g trưa

Tòa Thchính, Phòng 400
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place

Buổi Họp Cộng Đồng Trực Tuyến về Ngân Sách

Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 từ 5:00 - 6:30 chiều

Luồng trực tiếp: Trang này

Twitter: @SFMTA_Muni

Facebook: SFMTA_Muni** Sự kiện này đã bị hủy **

Buổi Tham quan về Ngân sách

Thứ Tư, 11 tháng Ba, lúc 4g-7g tối

One South Van Ness, tầng 2 AtriumĐối thoại Trực tuyến về Ngân sách với Jeff Tumlin

Thứ Năm, 2 tháng Tư, lúc 11g30 – 12g30 trưa

Twitter: @SFMTA_Muni

Facebook: SFMTA_Muni

Tin tức Cập nhật: SFMTA.com/budget

Phản hồi ca Quý vị Có thể Giúp Định hình Ngân sách Như thế nào

Qua dữ liệu đầu vào từ quý vị, Ban Giám đốc sẽ xem xét và quyết định một loạt các đề xuất ngân sách, trong đó có những mục sau:

  • Bình đẳng trong Vận chuyển và các ưu tiên
  • Những thay đổi đề xuất trong dịch vụ và giá vé
  • Các dự án xe đạp
  • Các phí đậu xe
  • Hạ tầng cơ sở cho sự an toàn của người đi bộ
  • Những cải tiến trên đường đi
  • Các đề nghị cho các khoản thu nhập khác

Những buổi họp này là cơ hội cho quý vị tìm hiểu về quan điểm hiện nay của chúng tôi đối với ngân sách và để giúp chúng tôi nghe hiểu những quan ngại của quý vị cũng như trả lời các câu hỏi.

Chúng tôi Sẽ Dùng Phản hồi ca Quý vị Như thế nào

Tất cả phản hồi công khai chúng tôi nhận được qua buổi họp trực tuyến, các buổi họp tham quan, và từ thư điện tử sẽ được phân loại và phân tích. Thông tin sẽ được sáp nhập vào các tư liệu về ngân sách vốn và hoạt động rồi chuyển qua cho Ban Giám Đốc SFMTA như Hiến chương Thành phố yêu cầu. Sau đó Ban Giám đốc SFMTA sẽ xem xét ngân sách vốn và hoạt động được đề xuất trong các phiên họp công khai vào ngày 17 tháng Ba và 7 tháng Tư. Ngân sách sẽ được Ban Giám đốc SFMTA chốt lại và bỏ phiếu bầu chọn vào ngày 21 tháng Tư. Bất kì thay đổi nào đối với ngân sách đề xuất, sau khi được Ban Giám đốc SFMTA xem xét và chấp thuận trong các phiên họp công khai, sẽ có trong tài liệu Ngân sách Được chấp thuận.

Thông tin Liên lạc

Email: sfmtabudget@sfmta.com
Điện thoại: 311 (415.701.2311 bên ngoài San Francisco) hay TTY 415.701.2323
Hòm thư U.S.: SFMTA Board of Directors, One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103