SFMTA DỊCH VỤ

Chia sẻ bài viết này:

Từ giấy phép đậu xe và cải tạo đường phố cho đến thuê cáp treo, đây là nơi bạn có thể tìm thấy đầy đủ các dịch vụ vận tải SFMTA cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu.

Đối với các dịch vụ khác của thành phố không được liệt kê ở đây, xin vui lòng thăm San Francisco Trang web Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 311 or gọi 311 để được hỗ trợ thêm. Đối với các cuộc gọi bên ngoài San Francisco, hãy quay số 415.701.2311.