FINAL UPDATE: Delay at Judah and 19th has cleared. Incident train was removed from service. OB #NJudah has resumed https://t.co/YpwWSpIOrQ (More: 34 in last 48 hours)

Embarcadero Enhancement Project - Yugto 1 Sentral Na Bahagi Sarbey

SFMTA.com/EmbarcaderoSurvey
Monday, March 15, 2021

Nagsara na ang sarbey noong Abril 9, 2021.  Halos 1,400 katao ang nagbahagi ng kanilang opinyon ukol sa mungkahing mga pagbabago sa Embarcadero na nasa pagitan ng Mission Street at Broadway. Salamat po! Mangyaring ibigay ang pangalan para sa listahan ng pinadadalhan ng email, at nang makatanggap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa proyekto, o mag-email sa pangkat para sa proyekto sa Embarcadero@SFMTA.com