SFMTA Punong-tanggapan

1 S Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103
Impormasyon sa Accessibility

Ang pinakamalapit na mapupuntahan na Muni Metro station ay ang Van Ness Station sa Van Ness Avenue at Market Street. Ang mga naa-access na linya ng Muni na naghahatid sa lokasyong ito ay:  Mga linya ng Muni Metro J Church, K Ingleside, L Taraval, M Oceanview, N Judah at T Third sa Van Ness at Civic Center Stations; F Market Line; at mga ruta ng bus 19 Polk, 47 Van Ness, 49 Mission Van Ness, 5 Fulton, 6 Haight/Parnassus, 21 Hayes, 9 San Bruno, 9R San Bruno Rapid, 7 Haight/Noriega at 7R Noriega Rapid. Para sa impormasyon tungkol sa Mga serbisyong naa-access sa Muni tumawag sa 415.701.4485.

Ang lahat ng meeting room ay wheelchair accessible. Mayroong magagamit na paradahan sa loob ng Civic Center Underground Parking Garage sa kanto ng McAllister at Polk Streets, at sa loob ng Performing Arts Parking Garage sa Grove at Franklin Streets.

Mga Garage sa Paradahan
Mga kapitbahay