SFMTA Customer Service Centre

Ibahagi ito:
11 South Van Ness Avenue

Bukas ang Customer Service Center para sa mga limitadong serbisyo, kabilang ang:

Tinatanggap ang cash, Check, Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, at Commuter Benefits Program na credit card.

 Ang SFMTA Ang mga Sales Kiosk ay nagbibigay ng mga sumusunod na serbisyo:

  • Kunin ang mga papel na aplikasyon para sa Community Service at Payment Plan. Aplikasyon para sa Enrollment ng Low-Income Discount Program
  • Maaari ring i-drop ng mga customer ang kumpletong aplikasyon para sa mga program na ito sa alinman sa mga lokasyong ito.

Mga Sales Kiosk:
SFMTA Powell at Market Public Transit Kiosk
SFMTA Presidio Sales Kiosk

Mga Paalala sa COVID Bago Dumating sa 11 South Van Ness

  • Kung ikaw ay may sakit, maaaring hindi ka pumunta sa Customer Service Center
  • Hinihikayat ang pagtatakip ng mukha sa ilong at bibig
  • Sundin ang mga marka sa sahig habang naghihintay ka upang mapanatili ang distansya
  • Mangyaring hugasan o i-sanitize ang iyong mga kamay bago at pagkatapos ng iyong pagbisita sa Customer Service Center
Impormasyon sa Accessibility
  • Access sa wheelchair mula sa kalye
  • Mga awtomatikong pinto
Mga oras na bukas

Lunes - Biyernes mula 8:00 A.M. - 5:00 P.M. 
Sarado sa Federal Holidays

Mga kapitbahay