SFMTA Hyde at Beach Public Transit Kiosk

Ibahagi ito:
Hyde sa Beach Street, San Francisco, CA 94109

Mga Oras: 10:00 AM - 4:00 PM Pitong araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 
Sarado araw-araw mula 12:30 PM hanggang 1:00PM.

Ang mga sumusunod na serbisyo ay magagamit sa lokasyong ito:

  • Isang Pagsakay sa Cable Car
  • 1-Araw na Pasaporte ng Bisita
  • 3-Araw na Pasaporte ng Bisita
  • 7-Araw na Pasaporte ng Bisita

Tinatanggap ang credit card ng Visa, Mastercard, American Express, Discover at Commuter Benefits Program.

Mga kapitbahay