Nguyên tắc hướng dẫn cho các dịch vụ và công nghệ di động mới nổi

Chia sẻ bài viết này:

Hình ảnh cho An toàn, Vận chuyển, Bền vững, Hợp tác, Tiếp cận công bằngHình ảnh cho Lao động, Tắc nghẽn, Tác động tài chính, Trách nhiệm giải trình, Vô hiệu hóa quyền truy cập

Nguyên tắc hướng dẫn cho các dịch vụ và công nghệ di động mới nổi là gì?

Các lựa chọn giao thông ở San Francisco ngày nay đã khác biệt đáng kể so với vài năm trước. Một loạt các dịch vụ và công nghệ di chuyển đã xuất hiện, từ các ứng dụng di động kết nối hành khách với dịch vụ theo yêu cầu, dịch vụ xe van chung, dịch vụ xe tay ga dùng chung cho đến các phương tiện tự động hiện đang được thử nghiệm trên đường phố trong Thành phố của chúng ta. Các dịch vụ di chuyển mới này mang đến cả cơ hội và thách thức đối với việc di chuyển an toàn và hiệu quả của người và hàng hóa ở San Francisco, được Hiến chương Thành phố quy định trong Chính sách Ưu tiên Vận chuyển.

Với mục tiêu cung cấp các lựa chọn vận chuyển an toàn, đáng tin cậy, bền vững và công bằng trong hiện tại và trong tương lai, các cơ quan vận tải của San Francisco đã thiết lập các Nguyên tắc Hướng dẫn sau đây để Quản lý các Công nghệ và Dịch vụ Di chuyển Mới nổi.

Các Nguyên tắc Hướng dẫn này sẽ cung cấp một khung chính sách nhất quán để đánh giá các dịch vụ di chuyển mới và sẽ được xem xét trong tất cả Cơ quan Giao thông Vận tải Thành phố San Francisco (SFMTA) và các quyết định, chính sách và hành động của Cơ quan Giao thông Vận tải Quận San Francisco (SFCTA) liên quan đến Công nghệ và Dịch vụ Di chuyển Mới nổi.

Các nguyên tắc hướng dẫn sẽ được sử dụng như thế nào

SFCTA và SFMTA sẽ sử dụng các Nguyên tắc hướng dẫn này để định hình cách tiếp cận của chúng tôi đối với các Công nghệ và Dịch vụ Di động Mới nổi. Cho SFMTA, các Nguyên tắc Hướng dẫn này sẽ đóng vai trò là khuôn khổ cho việc áp dụng nhất quán các chính sách và chương trình. SFCTA sẽ sử dụng các Nguyên tắc hướng dẫn này để đánh giá các dịch vụ và công nghệ này; xác định các cách để đáp ứng các mục tiêu của thành phố và định hình các lĩnh vực nghiên cứu, chính sách và chương trình trong tương lai. Mọi Nguyên tắc hướng dẫn có thể không liên quan đến mọi cân nhắc liên quan đến Công nghệ và Dịch vụ di động mới nổi và trong một số trường hợp, dịch vụ có thể không đáp ứng nhất quán tất cả các nguyên tắc. SFMTA và Giám đốc cũng như nhân viên của SFCTA sẽ cân nhắc xem liệu dịch vụ hoặc công nghệ có phù hợp với Nguyên tắc Hướng dẫn hay không. Nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc công nghệ không hỗ trợ các Nguyên tắc hướng dẫn này, SFMTA và SFCTA sẽ làm việc với nhà cung cấp dịch vụ để đáp ứng các nguyên tắc hoặc có thể chọn hạn chế quyền truy cập của họ vào các nguồn lực của Thành phố.