SFMTA Trụ sở

Chia sẻ bài viết này:
1 Đại lộ S Van Ness, San Francisco, CA 94103
Thông tin trợ năng

Ga tàu điện ngầm Muni có thể tiếp cận gần nhất là Ga Van Ness tại Đại lộ Van Ness và Phố Market. Các tuyến Muni có thể sử dụng phục vụ địa điểm này là:  Các tuyến Muni Metro J Church, K Ingleside, L Taraval, M Oceanview, N Judah và T Third tại các ga Van Ness và Civic Center; Đường thị trường F; và các tuyến xe buýt 19 Polk, 47 Van Ness, 49 Mission Van Ness, 5 Fulton, 6 Haight/Parnassus, 21 Hayes, 9 San Bruno, 9R San Bruno Rapid, 7 Haight/Noriega và 7R Noriega Rapid. Để biết thông tin về Dịch vụ tiếp cận Muni gọi 415.701.4485.

Tất cả các phòng họp đều có lối đi cho xe lăn. Có bãi đậu xe dành cho người khuyết tật trong Nhà để xe ngầm của Trung tâm Hành chính ở góc Đường McAllister và Polk, và trong Nhà để xe của Nghệ thuật Biểu diễn tại Đường Grove và Franklin.

Vùng lân cận