Đơn xin giấy phép chia sẻ xe đạp không trạm - Tháng 2019 năm XNUMX