Đa dạng sinh học và SFMTA

Chia sẻ bài viết này:

 

SFMTA thừa nhận vai trò quan trọng của đa dạng sinh học, cơ sở hạ tầng xanh và diện tích đô thị của thành phố. Bản ghi nhớ này báo hiệu SFMTAcam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ sáng kiến ​​đa dạng sinh học của Thành phố bằng cách kết nối không gian mở thông qua các chuyến đi bền vững, cải thiện chất lượng không khí và chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp cô lập lượng khí thải carbon để đáp ứng các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web của Bộ Môi trường.