Ủy ban Tham mưu Liên ngành về Giao thông Vận tải (ISCOTT)

Chia sẻ bài viết này:

Đối với việc đóng cửa đường phố trong sự kiện đặc biệt bao gồm các bữa tiệc trong khu dân cư, hội chợ đường phố và các cuộc đua đường bộ, cuộc họp ISCOTT là phiên điều trần công khai.

Để biết thêm thông tin về việc đóng cửa đường phố trong sự kiện đặc biệt hoặc để nộp đơn đăng ký, vui lòng xem Đóng cửa đường sự kiện đặc biệt

Ủy viên Ủy ban

ISCOTT được chủ trì bởi SFMTA và bao gồm đại diện từ các cơ quan sau: Cơ quan Giao thông Thành phố, Công trình Công cộng, Cảnh sát, Cứu hỏa, Ủy ban Giải trí, Y tế Công cộng và Kế hoạch.