Lộ trình khí hậu để có một San Francisco khỏe mạnh hơn

Chia sẻ bài viết này:

Để phù hợp với Kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố và khẩn trương thúc đẩy các hành động ưu tiên, SFMTA Phát hành Lộ trình khí hậu để có một San Francisco khỏe mạnh hơn, trong đó xác định các hành động có mức độ ưu tiên cao nhất phải thực hiện trong 5 đến 7 năm tới để giảm nhanh lượng khí thải từ ngành giao thông vận tải và tạo ra các lợi ích quan trọng cho cộng đồng như sức khỏe, công bằng, khả năng tiếp cận, an toàn và nhiều lợi ích khác. Việc thực hiện các hành động sẽ là một bước tiến tới hiện thực hóa các mục tiêu về khí hậu của thành phố và tầm nhìn do Kế hoạch hành động về khí hậu thiết lập và được nhân rộng trong Chiến lược SFMTA Kế hoạch chiến lược. Các chiến lược bao gồm: xây dựng hệ thống vận chuyển nhanh chóng và đáng tin cậy; hình thành mạng lưới giao thông tích cực hoàn chỉnh và liên thông; mở rộng các chương trình tới các cộng đồng chuyển đổi chuyến đi sang phương tiện công cộng, đi bộ và đi xe đạp; quản lý tài nguyên đỗ xe hiệu quả hơn; đẩy nhanh việc áp dụng các phương tiện không phát thải (ZEV); và tiến hành sự tham gia của cộng đồng có tác động. Báo cáo cho thấy rằng SFMTA có thể tiến gần đến các mục tiêu về khí hậu và di chuyển nếu thành phố và khu vực thực hiện hành động khẩn cấp.