48 Thí điểm Nhà ga phía Đông Định tuyến lại

Chia sẻ bài viết này:

Tất cả các chuyến đi đến Ocean Beach, cho đến khi có thông báo mới

Dịch vụ bị ảnh hưởng
Transit
Khu dân cư bị ảnh hưởng
(Các) tuyến đường bị ảnh hưởng

Tuyến đường 48 Quintara/24th Street: 

Do phản hồi của cộng đồng, dịch vụ ban ngày 48 sẽ định tuyến lại dưới dạng thí điểm thông qua Dogpatch. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ 48 Owl.

Chiều hướng Vị trí dừng ngừng hoạt động Đã thêm vị trí dừng
Du lịch trong nước về phía đồi Potrero
  • ngày 20 & thứ ba 
  • 22 & Iowa, nhà ga
Đi hướng về bãi biển Ocean
  • ngày 20 và thứ ba 
  • ngày 22 & thứ ba 
  • Thứ 22 & Minnesota
  • 22 & Illinois, gần bên - góc tây nam
  • Đường 23 và XNUMX, gần bên - góc đông bắc
  • 22 & Iowa, nhà ga

Đồ họa 48 tuyến đường thay đổi