Chương trình nghị sự ISCOTT 1570, ngày 23 tháng 2024 năm XNUMX