T cuộc họp là trong quá khứ

Xin vui lòng xem Xem Lịch cho các cuộc họp và sự kiện sắp tới. Chúng tôi đang giữ trang này như một hồ sơ công khai.

Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản trị, ngày 13 tháng 2024 năm XNUMX