Kế hoạch dự kiến: Kế hoạch dựa trên cộng đồng cho khu vực Visitacion Valley & Portola

Chia sẻ bài viết này:

Kế hoạch giao thông dự thảo dựa vào cộng đồng cho khu vực Visitacion Valley & Portola phản ánh quá trình tham khảo ý kiến cộng đồng địa phương hai năm của SFMTA để xác định các nhu cầu, ưu tiên và giá trị của cộng đồng liên quan đến việc cải thiện sự an toàn và khả năng tiếp cận, sử dụng các đường phố cũng như phát triển các giải pháp xuất phát từ và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Kế hoạch này bao gồm 45 dự án cải thiện giao thông – với trị giá 25 triệu đô la – trên khắp khu vực Visitacion Valley, Portola, Little Hollywood và Sunnydale theo yêu cầu của các thành viên cộng đồng. Kế hoạch cũng có các đề xuất chính sách mà SFMTA có thể thực hiện trong tương lai để cải thiện khả năng di chuyển, sử dụng đường phố và chất lượng cuộc sống cho tất cả cư dân.

Tìm hiểu và tiếp nhận ý kiến phản hồi

Nhờ vào mối quan hệ đối tác vững mạnh với các tổ chức địa phương là Connections Centers ở Portola và nhà thờ River of Life Church ở Visitacion Valley, chúng tôi đã giao tiếp với hơn 2.000 cư dân trong gần 40 sự kiện cũng như thu thập gần 600 bản khảo sát và hơn 400 nhận xét bằng văn bản trước khi soạn ra Kế hoạch dự thảo này.

Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình tìm hiểu, SFMTA đã xác định các nhu cầu, giá trị và thử thách mà thành viên cộng đồng phải đối phó khi sử dụng đường phố trong khu vực. Giai đoạn thứ hai của quá trình tìm hiểu đã giúp chúng tôi định hình và điều chỉnh các giải pháp khả thi căn cứ vào rất nhiều ý kiến phản hồi từ cư dân địa phương.

Hiện tại, trong giai đoạn thứ ba của quá trình tìm hiểu, chúng tôi đang hỏi thành viên cộng đồng để biết xem các dự án đề xuất nào nên được SFMTA ưu tiên và thi công trước.

Bản khảo sát Giai đoạn ba của chúng tôi yêu cầu cư dân xếp thứ tự ưu tiên cho danh sách dự án cuối cùng trong Kế hoạch dự thảo. Ý kiến phản hồi của cư dân là yếu tố quyết định việc dự án nào sẽ được thi công trước. Vui lòng chia sẻ ý kiến của quý vị bằng cách trả lời khảo sát bằng tiếng Anhtiếng Trung Quốctiếng Tây Ban Nhatiếng Philippin, hoặc tiếng Việt.

Các bước tiếp theo

Chúng tôi hiện đang phổ biến Kế hoạch dự thảo để tiếp nhận ý kiến cộng đồng cho đến cuối tháng Một. Vào tháng Một, chúng tôi sẽ kết hợp các ý kiến cộng đồng đã thu thập vào Kế hoạch cuối cùng, sau đó sẽ đưa kế hoạch lên Hội đồng Giám đốc SFMTA để được phê duyệt vào mùa xuân năm 2023.

Nếu quý vị muốn chúng tôi đến trình bày với nhóm cộng đồng của quý vị thì vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ VisValleyPortolaPlan@SFMTA.com