FINAL UPDATE: IB/OB 54 will operate on regular route through Topeka and Bridgeview. Expect minor delays through the area. https://t.co/60QGRDx3uY (More: 24 in last 48 hours)

Thung lũng Visitacion và Kế hoạch Giao thông Dựa vào Cộng đồng Portola

SFMTA.com/VisValleyPortolaPlan

We need your opinion! During the project’s first phase of public outreach, we got a lot of input from Visitacion Valley and Portola community members on streets needing transportation improvements. We turned this input into a series of potential projects across the community. Now, we need you to tell us what we got right, what we got wrong, and what we missed altogether.

Visit our Phase Two Outreach page to learn about opportunities to provide your feedback, including upcoming events and the latest project survey.

Giới thiệu Dự án (Project Introduction)

Thung lũng Visitacion và Portola là những vùng lân cận San Francisco mạnh mẽ và độc đáo để xứng đáng có cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông tốt hơn. Thung lũng Visitacion và Kế hoạch Giao thông Dựa vào Cộng đồng Portola CBTP là một nỗ lực lập kế hoạch và tham gia dựa vào cộng đồng do SFMTA dẫn đầu với Giám sát viên Quận 9 Ronen, Giám sát viên Quận 10 Walton, và các đối tác mạnh mẽ của các bên liên quan tại địa phương và được tài trợ thông qua khoản trợ cấp Caltrans Sustainable Planning.

Mục đích của CBTP là tạo ra một tầm nhìn về giao thông cho những vùng lân cận này bằng cách:

 • Sửa chữa những tác hại trong quá khứ và tập trung vào nhu cầu của cộng đồng trong suốt quá trình CBTP
 • Tận dụng các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây để hiểu các nhu cầu đang diễn ra và phát triển của cộng đồng đã được thể hiện
 • Làm việc trực tiếp với cộng đồng để xác định các thách thức và địa điểm giao thông vận tải cụ thể và các giải pháp thích hợp để giải quyết những thách thức này
 • Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng sử dụng các phương pháp và phương pháp tiếp cận có thẩm quyền về văn hóa
 • Hỗ trợ các thách thức và giải pháp ưu tiên của cộng đồng với dữ liệu liên quan
 • Đặt nền tảng để sớm triển khai các cải tiến mong muốn được chọn
 • Ưu tiên các cải tiến được xác định là CBTP cho nguồn tài trợ địa phương và vận động tài trợ của khu vực và tiểu bang để thực hiện bổ sung.

SFMTA thừa nhận sự thiếu đầu tư truyền thống và những tác hại lịch sử đã giáng xuống các cộng đồng này. Vì lịch sử này và nhu cầu làm tốt hơn, chúng tôi tìm cách sửa chữa những tác hại trong quá khứ và nâng cao cộng đồng trong suốt quá trình CBTP.

Cam kết với cộng đồng

 • Tôn trọng: Hiểu vai trò của chúng tôi với tư cách là một cơ quan chính phủ và điều đó tác động như thế nào đến sự năng động với cộng đồng

 • Trách nhiệm giải trình: Xây dựng một kế hoạch giao thông lấy cộng đồng làm trung tâm dẫn đến những thay đổi trên cơ sở trong vòng 5 năm kể từ khi được thông qua

 • Tính minh bạch: Ghi lại và chia sẻ những gì chúng tôi nghe được trong các cuộc trò chuyện cộng đồng cũng như cách tiếp cận của chúng tôi hướng tới việc ra quyết định

 • (Xây dựng) Niềm tin: Lắng nghe cộng đồng và thực hiện các hành động phản ánh mong muốn của cộng đồng

 • Tập trung: Giá trị trải nghiệm sống của cộng đồng, đặc biệt là những trải nghiệm không thường được nghe thấy ở các địa điểm ra quyết định truyền thống

photo of avenue theater on san bruno     green colored entrance to Visitacion Valley Middle School     welcome sign to Portola Neighborhood

 


Khu vực dự án & Đường chuyển tuyến

Dự án bao gồm Thung lũng Visitacion và một phần của Quận Portola ở đông nam San Francisco, tiếp giáp với Bayview về phía đông, Xa lộ 280 về phía bắc, Công viên John McLaren ở phía tây và Thành phố Daly ở phía nam.  Thung lũng Visitacion là một vùng lân cận không thiên vị và Portola được phục vụ bởi nhiều tuyến với sự công bằng, như được xác định trong Muni Service Equity Strategy.

Vis Valley Portola project area map. Project area includes parts of Portola & Visitacion Valley neighborhoods, bounded on the east San Bruno, west by McLaren Park, north by Felton Street, south by the San Francisco county line.

 


Giai đoạn tiếp cận

SFMTA sẽ hợp tác trực tiếp với các tổ chức dựa vào cộng đồng để xây dựng các mối quan hệ hợp pháp giữa các vùng lân cận và tiến hành một quá trình gắn kết chặt chẽ với thanh niên, người cao niên, cư dân, thương gia, tổ chức tín ngưỡng, người da màu, v.v. Tiếp cận sẽ bắt đầu vào mùa Thu năm 2021 và kéo dài trong một năm, với ba giai đoạn riêng biệt.

Giai đoạn 1: xác định và ưu tiên các thách thức/nhu cầu vận tải và các vị trí có vấn đề

Giai đoạn 2: xác nhận kết quả Giai đoạn 1 và xác định phạm vi giải pháp phù hợp với các vị trí đã đặt tên

Giai đoạn 3: xác nhận các giải pháp theo vị trí cụ thể

Sau Giai đoạn 3, nhóm dự án sẽ chính thức hóa các giải pháp và thách thức giao thông đã được cộng đồng chấp thuận thành một báo cáo cuối cùng. Báo cáo sẽ được chuyển đến Hội đồng quản trị SFMTA để thông qua vào năm 2023. Một số khuyến nghị có thể được xây dựng sớm như một phần của dự án xây dựng nhanh, tương tự như các đề xuất trong Bayview Quick Build Projects.

grid streetscape of Visitaction Valley neighborhood streets from walking path along Vis Valley Middle School     photo of San Francisco Public Library-- Vis Valley branch.

Project Timeline 
Mùa đông năm 2020
Dự án bắt đầu
Completed
Mùa thu năm 2021
Giai đoạn 1 đối tác và gắn kết cộng đồng
Completed
Mùa đông 2022
Hợp tác & Gắn kết cộng đồng Giai đoạn 2
Pending
Mùa hè 2022
Hợp tác & Gắn kết cộng đồng Giai đoạn 3
Pending
Mùa thu 2022
Xây dựng kế hoạch dự thảo
Pending
Mùa đông 2023
Hoàn thành Dự án & Thông qua Kế hoạch
Pending
Tình Trạng Dự Án (Project Status)
Planning
Project Success
On budget
On schedule

 

 

Caltrans Logo
Muni logo
San Francisco County Transportation Authority logo
Thông Tin Liên Hệ (Contact Information)