FINAL UPDATE: #NJudah resuming regular service. Expect residual delays. https://t.co/ts6y0JoTUv (More: 18 in last 48 hours)

Minsanang Pagsakay (Single Ride) sa Cable Car

Mga Tiket para sa Cable Car

 Puwedeng bayaran ang pamasahe sa konduktor habang nakasakay ng Cable Car. Pakihanda na ang barya o maliliit na denominasasyon (halimbawa, tig-1, 5  o 10 dolyar lamang) para madali ang pagsukli. Hindi naghahandog ng libreng paglipat mula sa isang cable car tungo sa isa pa. Kapag nakababa na kayo sa sasakyan, kailangang magbayad kayong muli nang buong pamasahe para makasakay sa isa pang cable car. Para sa buong araw na pagbibiyahe, baka gusto ninyong bumili na lamang ng visitor Passport (Pasaporte para sa bisita).

Minsanang Pagsakay (Single Ride)

MuniMobile: Adult (nasa sapat na gulang) at Kabataan

Clipper Card/App: Adult (nasa sapat na gulang) at Kabataan

Cash

Senior o Matatanda/May Kapansanan/Medicare: 9pm-7am

Kung bibili ng lima o higit pang mga tiket ng Cable Card nang sabay-sabay, maaari mo na itong bilhin online.

MuniMobile: Adult & Youth
$8.00
Clipper®: Adult & Youth
$8.00
Cash
$8.00
Senior/ Disabled/ Medicare: 7am-9pm
$8.00
Senior/ Disabled/ Medicare: 9pm-7am
$4.00