FINAL UPDATE: Delay at St. Francis Circle is clearing. Incident #KIngleside train was removed from service. OB #MOceanView and K lines resuming service. (More: 7 in last 48 hours)

Community Service Program

SFMTA.com/CommunityService

Nagbibigay ang Community Service Program ng SFMTA ng mga pagpipilian sa mga customer na magsagawa ng serbisyo sa pamayanan sa San Francisco kapalit ng ticket sa paradahan at pagbabayad ng pagsipi ng transit. Ang mga customer ay maaaring magpatala sa isang maximum na dalawang mga plano at isang maximum na $ 1,000 sa mga multa at multa bawat taon ng kalendaryo. Ang mga customer ay nai-kredito ng $ 20 para sa bawat oras na nakumpleto ang serbisyo sa pamayanan.

Hanapin ang impormasyon sa pagsipi sa online.

Paano Mag-sign Up

  • Online - Kumpletuhin ang online application; O kaya
  • Sa Person - Magdala ng isang kumpletong aplikasyon sa SFMTA Customer Service Center sa 11 South Van Ness Avenue; O kaya
  • Sa pamamagitan ng Mail - Ipadala ang isang nakumpletong aplikasyon kasama ang isang tseke o order ng pera para sa naaangkop na bayad sa pagpapatala sa 11 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94103.

Tandaan: Ang isang bayad sa pagpapatala batay sa halagang naka-enrol ay dapat bayaran sa oras ng pag-sign up. Mangyaring magsama ng tseke para sa naaangkop na bayarin (tingnan sa ibaba) kasama ang iyong aplikasyon.

Application ng Serbisyo sa Komunidad   

Timeline para sa Pagkumpleto
Kinakailangan ng mga customer na kumpletuhin ang kanilang programa sa serbisyo sa pamayanan sa isang ibinigay na bilang ng mga linggo. Ang timeline na ito ay batay sa halaga ng dolyar na dapat bayaran.

Citation Amount Enrolled Timeline for Completion Enrollment Fee
$50-$300 10 weeks $27
$301-$600 14 weeks $54
$601-$1,000 18 weeks $79

Community Service Program hours must be completed within the appropriate timeline. Enrollees have the option to make partial payments on the remaining amount due if they are unable to complete their hours. Failure to complete the community service plan in the time allotted will result in plan cancellation.

Mga Kustomer na Mababang Kita
Ang mga customer na mababa ang kita ay binibigyan ng isang waiver sa bayad sa pagpapatala bawat taon ng kalendaryo.

Kinakailangan sa Kita
Ang mga kustomer na may kabuuang taunang kita (bago ang buwis) sa o mas mababa sa 200% ng antas ng Pedal na Kahirapan (mga antas ng kita sa ibaba) ay karapat-dapat para sa taunang pagwawaksi sa bayad.

Household Size 1 2 3 4 5 6
Annual Income $30,120 $40,880 $51,640 $62,400 $73,160 $83,920

Magdagdag ng $ 10,640 para sa bawat karagdagang miyembro ng sambahayan na higit sa anim.

Patunay ng KitaKung mayroon kang kasalukuyang Lifeline, Medi-Cal, EBT card, WIC benefits app sa iyong telepono, o isang sulat ng benepisyo mula sa Department of Homelessness and Supportive Housing (HSH) pagkatapos ay mangyaring ibigay ang card na iyon kapag nag-a-apply.

Kung wala kang isa sa mga nakalistang benepisyo sa itaas, mangyaring sundin ang mga tagubiling nakalista sa Form ng Pag-verify ng Kita.

 

Pagsumite ng Mga Bayad
Habang kinukumpleto ang serbisyo sa pamayanan, ang mga customer ay mayroon ding pagpipilian na gumawa ng bahagyang pagbabayad patungo sa kabuuang halagang dapat bayaran. Bisitahin ang SFMTA Customer Service Center Lunes-Biyernes sa pagitan ng 8:00 ng umaga at 5:00 ng hapon sa 11 South Van Ness Avenue. Tinanggap ang Visa, MasterCard, cash, at personal na mga tseke.

 

CONNECT Program para sa Mga Taong Nakakaranas ng Kawalan ng Tahanan
Ang CONNECT Program ay nag-aalok ng People Experiencing Homelessness ng isang beses na opsyon para makatanggap ng mga serbisyo sa mga kalahok na non-profit bilang kapalit ng citation payment. Ang mga customer ay kredito ng $20 para sa bawat oras ng mga serbisyong natanggap.

CONNECT Aplikasyon ng Programa

Mga kalahok na non-profit na kasalukuyang nag-aalok ng serbisyo para sa CONNECT Program:

  • Central City Hospitality House
  • Glide Memorial Church
  • Mission Neighborhood Center-Precita Center
  • SF Coalition on Homelessness
  • St. Anthony's Foundation
  • UCHS Mother Browns