SFMTA Presidio Sales Kiosk

Presidio sa Geary Boulevard, San Francisco, CA 94115

Mga Oras: 10:00AM - 4:00PM Pitong araw sa isang linggo, hindi kasama ang mga pangunahing holiday.
-Sarado araw-araw mula 12:30 PM hanggang 1:00 PM

Ang mga sumusunod na serbisyo ay magagamit sa lokasyong ito:

 • Isang Pagsakay sa Cable Car
 • 1-Araw na Pasaporte ng Bisita
 • 3-Araw na Pasaporte ng Bisita
 • 7-Araw na Pasaporte ng Bisita
 • Mga Serbisyo ng Clipper
 • Buwanang Pass ng Lifeline
  • Nagaganap ang mga benta sa huling sampung at unang sampung araw ng negosyo ng bawat buwan
 • Bayad sa Pagsasakay at Paradahan
 • Kunin at ihulog ang mga papel na aplikasyon para sa Community Service at Payment Plan. Aplikasyon para sa Enrollment ng Low-Income Discount Program
 • Maaari ring i-drop ng mga customer ang mga nakumpletong aplikasyon para sa mga programang ito sa alinman sa mga lokasyong ito

Tinatanggap ang credit card ng Visa, Mastercard, American Express, Discover at Commuter Benefits Program.