Ang pahinang ito ay may mas lumang nilalaman

Mangyaring tingnan ang Mga Kaugnay na Proyekto sa pahinang ito para sa kasalukuyang impormasyon ng proyekto. Iniingatan namin ang pahinang ito bilang talaan ng SFMTA pag-abot

Ang Narinig Namin, Ang Iminungkahi Namin: 2022 Muni Service Network

Ibahagi ito:

Tenderloin, Japantown, The Richmond

2 Clement, 3 Jackson, 5R Fulton Rapid, 12 Folsom/Pacific, 28R 19th Avenue Rapid, 38R Geary Rapid

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang mga matatanda at mga taong may kapansanan ay pinahahalagahan ang mas malalapit na hintuan, lalo na sa mga lugar na maburol
 • Ang mga matatanda
 •  ay umaasa sa mga koneksyon mula sa Japantown hanggang sa Sentro ng Komunidad ng mga Hudyo para sa mga pagkain
 • Ang mga tao ay umaasa sa Muni upang mamili sa Clement Street

Mga Konsiderasyon

 • Karamihan ng 2 Clement at 3 Jackson ay tumatakbo sa loob ng 1-2   bloke ng mas madalas na ruta (1 California, 38 Geary, 38R Geary Rapid)

Ito Ang Aming Panukala

 • 2 Clement ay ibabalik mula sa Ferry Building hanggang sa Sentro ng Komunidad ng mga Hudyo (may dalas na 15-minuto)
 • 3 Jackson ay hindi ibabalik
 • 5R Fulton Rapid mga articulated na bus ay idadagdag upang  maayos ang pagsisiksikan
 • 12 Folsom/Pacific ay papahabain hanggang Fillmore/Jackson
 • 28R 19thAvenue Rapid ay ibabalik sa dalas na  10-minuto
 • 38R Geary Rapid ay pagbubutihin pa mula  bawat 8 sa  bawat 6 na minute upang mabawasan ang oras ng  paghihintay at pagsisiksikan (25% na pagtaas sa kapasidad)

Hayes Valley at Western Addition

5 Fulton, 5R Fulton Rapid, 21 Hayes

Ito Ang Aming Narinig

 • Para sa mga taong may kapansanan, mahirap  puntahan  ang mga hintuan ng bus sa 5 Fulton dahil sa Alamo Square hill
 • Ang mga matatanda at mga taong hirap sa paggalaw ay nangangailangan ng madaling pag-access sa mga sentro ng matatanda at Ospital ng St. Mary

Mga Konsiderasyon

 • Ang 21 Hayes ay nasa loob ng 2-3 na bloke ng mas madalas na ruta (5 Fulton, 5R Fulton Rapid, 7 Haight/Noriega)
 • Ang 21 Hayes ay nagbibigay ng  daan  sa Ospital ng St. Mary
 • Ang pangangailangan sa downtown ay higit na nabawasan.

Ito Ang Aming Panukala

 • 21 Hayes ay ibabalik mula sa Ospital ng St. Mary hanggang sa Main Library/Civic Center (may dalas na 15-minuto)
 • 5 Fulton ay pagbubutihin  mula sa  bawat 10 sa  bawat 8 minuto upang mabawasan ang pagsisiksikan at oras ng paghihintay  (20% na pagtaas sa kapasidad)
 • 5R Fulton Rapid mga articulated na bus upang  maayos ang pagsisiksikan

The Haight, Parnassus, Golden Gate Heights

6 Haight/Parnassus, 7 Haight/Noriega, 52 Excelsior, 66 Quintara

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang Ashbury Heights ay isang maburol na lugar at ito ay mahirap  maikutan  ng mga matatanda at mga taong may kapansanan
 • Ang iba ay nag-aalalang   ang 52 Excelsior ay mas dadalang kaysa sa 6 Haight/Parnassus
 • Mas  pipiliin ng iba ang electric trolley dahil konti lamang nitong ingay
 • Ang iba ay mas gusto ang pagsakay sa 6 Haight/Parnassus upang mapuntahan ang UCSF

Mga Konsiderasyon

 • Ang dami ng mananakay bago ang pandemya sa labas na  bahagi  ng 6 Haight/Parnassus ay medyo mababa

Ito Ang Aming Panukala

 • 6 Haight/Parnassus ay ibabalik mula sa Ferry Building hanggng Quintara/14th Ave (may dalas na 20-minuto)
 • 7 Haight/Noriega ay pananatilihin sa dalas na 12-minuto
 • 52 Excelsior at 66 Quintara ay ibabalik sa dati nitong pagkakahanay at pananatilihin sa dalas na 20-minuto

South of Market, Market Street, Financial District

10 Townsend, 12 Folsom/Pacific, 30 Stockton, 31 Balboa, 47 Van Ness, 49 Van Ness/Mission

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang 10 Townsend ay nagbibigay ng mahalagang koneksyon sa pagitan ng Potrero Hill at Financial District
 • Mula nang ma-reroute ang 27 Bryant, wala nang Muni service sa 5th Street, kung saan ang mga matatandang  may mababang kita ay nangangailangan ng mga koneksyon sa mga  lingkod panlipunan
 • Ang Van Ness at Civic Center ay nangangailangan ng mga koneksyon papuntang Caltrain
 • Ang pangangailangan sa kahabaan ng Pacific Avenue, Stockton Street at Columbus Avenue ay mataas

Mga Konsiderasyon

 • Ang madalas na serbisyo ng 12 Folsom ay maaaring magbigay ng serbisyo sa SoMA mula silangan hanggang kanluran
 • Ang pangangailang sa SoMa-Chinatown ay nananatiliing mataas
 • Malaki ang ibinaba ng  pangangaialangan sa  Downtown
 • Ang mga matatandang    may mababang kitang   nakatira sa 5th Street

Ito Ang Aming Panukala

 • 12 Folsom/Pacific mahabang  linya mula Fillmore/Jackson hanggang Cesar Chavez/Valencia (may dalas na 15-minuto)
 • 12 Folsom/Pacific maigsing linya mula Van Ness/Jackson hanggang 16th Street/Mission BART (may dalas na 15-minuto)
 • 31 Balboa  ire-reroute papuntang Caltrain na dadaan sa 5th Street (may dalas na 20-minuto)
 • 10 Townsend ay ibabalik mula   SF General Hospital papuntang Transamerica Pyramid (may dalas na 15-minuto)
 • 30 Stockton maigsing linya na ipagpapabuti mula  bawat12 sa   bawat 6 na  minuto upang mabawasan ang oras ng  paghihintay at pagsisiksikan
 • 47 Van Ness ay hindi ibabalik
 • 49 Van Ness/Mission ay pananatilihin sa dalas na 6-minuto (mas pinagbuti mula 8 hanggang 9 na minute bago ang pandemya

The Presidio, Marina, Fisherman’s Wharf, Chinatown and North Beach

12 Folsom/Pacific, 22 Fillmore, 28 19th Avenue, 30 Stockton, 43 Masonic, 47 Van Ness, 49 Van Ness/Mission

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang 43 Masonic ay dapat ibalik sa Presidio at  Fort Mason
 • Ang 28 19th Avenue ay hindi  mabisang kapalit para sa 43 Masonic dahil hindi ito nagbibigay ng  daan sa mga pamilihan
 • Ang Van Ness at Civic Center ay nangangailangan ng mga koneksyon papuntang Caltrain, kanlurang SoMa

Mga Konsiderasyon  

 • Ang 43 Masonic ay ang nag-iisang rutang    dumadaan sa Fort Mason
 • Ang ibang mga ruta ay maaaring palitan ng iba’t-ibang mga bahagi ng 47 Van Ness (28 19th Avenue, 12 Folsom, 49 Van Ness)

Ito Ang Aming Panukala

 • 28 19th Avenue ay  pahahabain mula Van Ness/North Point patungong Fisherman's Wharf (may dalas na 12-minuto)
 • 43 Masonic ay ibabalik mula Munich/Geneva patungong Fort Mason/Marina Safeway (may dalas na 12-minuto)
 • 12 Folsom/Pacific mahabang linya mula Fillmore/Jackson patungong Cesar Chavez/Valencia (may dalas na 15-minuto)
 • 12 Folsom/Pacific maigsing linya mula Van Ness/Jackson patungong 16th St/Mission BART (may dalas na 15-minuto)
 • 47 Van Ness ay hindi ibabalik
 • 49 Van Ness/Mission ay pananatilihin sa dalas na 6 na minuto (mas pinagbuti  mula sa 8-9-minuto bago ang pandemya)
 • 30 Stockton maigsing linya ay pinagbuti mula  baway 12 sa  bawat 6 na minute upang mabawasan ang oras ng  paghihintay at pagsisiksikan
 • 22 Fillmore ay pananatilihin sa dalas na 6-minuto

The Mission, Excelsior, City College

49 Van Ness/Mission

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang 49R Van Ness Rapid ay makakapagbigay ng mabilis na serbisyo sa pagitan ng Van Ness, the Mission at City College, ngunit  lalampasan ang    maraming hintuan

Mga Konsiderasyon  

 • Ang pangangailangan sa Mission Street at Ocean Avenue ay nananatiling mataas

Ito Ang Aming Panukala

 • Magpapatuloy ang takbo ng 49 Van Ness/Mission sa  bawwat 6 na  minuto tulad ng ginagawa nito ngayon sa halip na  bawat 8 na minuto noong bago ang pandemya.

Southwest

23 Monterey, 28R 19th Avenue Rapid, 57 Parkmerced, 58 Lake Merced

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang iba ay may gustong ibalik ang access sa SF Zoo, Ocean Beach sa kahabaan ng Sloat Boulevard
 • Ang iba ay may gusto ng access patungong West Portal sa 57 Parkmerced
 • Ang iba ay may gustong ibalik ang serbisyo sa kahabaan ng Brotherhood Way
 • Ang iba ay nasisiyahan sa bagong  daan patungong Westlake sa 58 Lake Merced

Mga Konsiderasyon

 • Ang pagbalik ng 23 Monterey patungong Sloat Boulevard at serbisyo sa kahabaan ng Brotherhood Way ay hahadlang sa serbisyo patungong Westlake

Ito Ang Aming Panukala

 • 23 Monterey ay ibabalik mula Bayview patungong SF Zoo na dadaan sa Sloat Boulevard (may dalas na 20-minuto)
 • 57 Parkmerced ay pahahabain mula Junipero Serra patungong West Portal (may dalas na 20-minuto)
 • 58 Lake Merced ay i-rereroute mula Sloat patungong Lake Merced Boulevard at mula Westlake patungong Brotherhood Way (may dalas na 30-minuto)
 • 28R 19th Avenue Rapid ay ibabalik na may dalas na 10-minuto
 • Iba pang mga pagbabago sa Southwest:
  • Ang 44 O'Shaughnessy, 48 Quintara/24th Street at 49 Van Ness/ Mission patungong City College ay magseserbisyo  nang mas madalas

Noe Valley

35 Eureka, 48 Quintara/24th Street

Ito Ang Aming Narinig

 • Ang mga residente sa bagong bahagi ng 35 Eureka sa kahabaan ng 21st Street at 48 Quintara sa kahabaan ng Clipper Street ay may mga inaalala patungkol sa epekto ng mga bus
 • Ang iba ay mas gusto ng mas maayos na  daan sa kahabaan ng 24th Street

Mga Konsiderasyon

 • Ang pag-reroute ng 48 Quintara ay nakapagpababa ng dami ng biyahe at lalo itong naging   maaasahan   
 • Maaaring i-reroute mula Street patungong Douglass Street, ngunit kinakailangang muling gumawa ng  sangandaan sa 25th/Douglass

Ito Ang Aming Panukala

 • Inirerekomenda:
  • Huwag baguhin ang 35 Eureka at 48 Quintara/24th Street mula sa kasalukuyan (may dalas na 30-minuto at 15-minuto)
 • Eksplorasyon:
  • Ang 48 Quintara/24th Street sa Douglass (nangangailangan ng muling paggawa ng  sangandaan sa 25th)

J Church

Ito Ang Aming Narinig

 • Pinahahalagahan ng mga  mananakay ay mga isahang upuan na biyahe patungong bayan
 • Ang paglilipat lipat ay maaaring maging hamon para sa mga taong  babahagya  ang paggalaw
 • Ang paglilipat lipat ay hindi ligtas para sa iba

Mga Konsiderasyon

 • Ang pagtanggal ng J Church mula sa subway ay lalo itong naging   maasahan ng lahat ng linya ng Metro sa loob ng subway at ang pagiging maasahan sa J Church

Ito Ang Aming Panukala

 • Opsyon 1: Ang J Church mula sa Balboa Park patungong Church/Duboce (may dalas na 10-minuto)
  • Suportado ng teknikal na pagsusuri
 • Opsyon 2: Ang J Church mula sa Balboa Park patungong Embarcadero (may dalas na 15-minuto)
  • Suportado ng mga customer ng J Church
 • Opsyon 3: Ang J Church mula sa Balboa Park patungong Embarcadero ay tuwing gabi lamang (may dalas na 10-minuto  sa araw)