HeadsUp: The #ChineseNewYear Community Street Fair will take place in Chinatown today from 9am to 5pm. The 12 will have a minor reroute. For details: https://t.co/oL03wk0hKE https://t.co/duikeogcdZ (More: 17 in last 48 hours)

2022 Muni Serbisyo Network

SFMTA.com/2022Network
Introduksyon sa Proyekto (Project Introduction)

Gumagawa kami upang muling ibalik ang mga pasahero sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mataas na kalidad at maaasahang serbisyong maaasahan ng mga tao. Upang gawing mas maaasahan ang mga iskedyul at mabawasan ang mga oras ng paghihintay at pagkamatao, gumagawa kami upang mapanatiling mas magkahanay ang serbisyo at pagkakaroon ng tauhang operator sa hinaharap. Ito ay nangangahulugang magpapatakbo lamang kami ng serbisyong alam naming malalagyan ng tauhan. 

Sa kasamaang-palad, hindi kami nakapagdagdag ng serbisyo nang kasing-bilis ng inaasahan namin dahil sa malubhang kakulangan sa operator ng transit, at dahil sa epekto ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa aming mga planong kumuha ng mas marami pang operator. Agad kaming magdadagdag ng higit pang serbisyo sa oras na makakaya namin at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang kumuha ng mas marami pang operator ng transit at iba pang mga tauhan ng transit upang gawin itong posible.

Habang pinahihintulutan ang mga mapagkukunan, ang aming mga pagbabago sa serbisyo ay patuloy na binibigyang-priyoridad ang mga sumusunod na layunin:

Pokus sa ekidad. Sa kabuuan ng pandemyang COVID-19, nagpokus kami sa ekidad, kung saan inuuna ang serbisyo sa mga kapitbahayang tinukoy ng aming Muni Service Equity Strategy (Istratehiya ng Ekidad sa Serbisyo ng Muni), at sa mga koridor na may pinakamataas na dami ng sumasakay.

Tanggapin ang mga nagbabagong kalakaran sa pagbiyahe. Gumagawa kami upang iakma ang aming serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad.We work to adjust our service to meet the needs of the community. Ang mga kalakaran sa pagbiyahe ay nagbago sa nakaraang dalawang taon na may kapansin-pansing pagbabaho sa mga residente ng San Francisco na bumibiyahe sa pagitan ng mga kapitbahayan sa halip na sa kalakaran ng pagbiyaheng nakasentro sa abalang oras sa downtown na laganap bago ang pandemya. Habang bumabangon ang lungsod, ang mga kalakaran sa pagbiyahe ay malamang na magbabagong muli, kaya't kami ay madalas na sinusubaybayan at binabago ang serbisyo ng Muni, habang mayroong mapagkukunan, upang tumugon sa mga pagbabagong ito.

Lubos na mapakinabangan ang subway. Ipinagmamalaki namin ang malaking gawaing naisakatuparan namin sa subway simula pa noong umpisa ng pandemya, at bumubuo kami sa tagumpay na iyon upang patuloy na lubos na mapakinabangan ang subway sa pamamagitan ng pakikibahagi sa isang malakihang proseso upang mapahusay ang paggana ng subway. Ang mga pagbabago sa panahon ng pandemya ay lubos na pinabuti ang kahusayan, bilis, pagkamaaasahan at sa kabuuan, na tumutulong sa ating lubos na mapakinabangan ang kasalukuyang impraestruktura.

Project Timeline 
Pagpapasimula ng Pagpapalahok ng may mga Interes o Stakeholder
Hulyo - Setyembre 2021
Pending
Pagpapalahok sa Kabuuan ng Lungsod
Setyembre - Oktubre 2021
Pending
Pagtugon sa mga Narinig Namin: Pagpapahusay pa sa Network
Oktubre - Nobyembre 2021
Pending
Pagsasaalang-alang ng Board o Lupon ng MTA
Disyembre 2021
Pending
Pagpapatupad
Unang Bahagi ng 2022
Pending
Kasalukuyang Yugto (Current Phase or Stage)
Pagsasaalang-alang ng Board o Lupon ng MTA
Inaasahang Pagkumpleto (Predicted Completion)
Pebrero 2022
Katayuan ng Proyekto (Project Status)
Implementation / Construction
Project Success
On budget
On schedule

Pinlano para sa Hulyo 9, 2022

Map showing the routes that are part of the July 2022 service changes. Routes responding to crowding: 14R Mission Rapid, 29 Sunset, 45 Union-Stockton, 58 Lake Merced, L Bus. Routes that are restoring connections: 2 Sutter, 6 Parnassus, 21 Hayes. Routes being adjusted or restored: 23 Monterey, 28 19th Avenue, 43 Masonic, 49 Van Ness, 52 Excelsior, 57 Parkmerced, 58 Lake Merced, 66 Quintara.

Tingnan ang mas malaking mapa - PDF

Linya Pagbabago sa Serbisyo 

(Kumpara sa Ikalawang Yugto na serbisyo)

Dalas sa Araw
(Mula sa Ikalawang Yugto)

Inayos ang Dalas ng Araw

2 Sutter Ipapanumbalik ang bahagi ng ruta bago ang pandemya mula Presidio Avenue at California Street papuntang Downtown.

-

Bawat 20 minutes
6 Haight/Parnassus Ibalik ang mga koneksyon bago ang pandemya.

-

Día de Semana y Fin de Semana: Bawat 20 minuto
14R Mission Rapid Ibalik ang ilang karagdagang serbisyo sa hanay ng bahagi ng ruta mula sa Outer Mission patungong Downtown, habang mayroong mapagkukunan.

Sa mga Araw Lamang mula Lunes hanggang Biyernes:

Kada 5 minuto (sa mga oras na abala)

Walang pagbabago sa dalas

21 Hayes Ipapanumbalik ang bahagi ng ruta sa bago ang pandemya mula St. Mary’s Hospital hanggang Civic Center Station at Main Library, hindi na magpapatuloy sa downtown sa Market Street.

-

Bawat 20 minuto
23 Monterey Ipapanumbalik sa pagkakahanay bago ang pandemya sa Sloat Boulevard patungo sa San Francisco Zoo.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 30 minuto

Walang pagbabago sa dalas

28 19th Avenue Pahahabain mula Van Ness Avenue at North Point Street hanggang Powell Street at Beach Street sa Fisherman’s Wharf upang mapalitan ang 49 Van Ness-Mission na magtatapos sa Van Ness/North Point.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 15 minuto

Walang pagbabago sa dalas

29 Sunset Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 12 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 9 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 12 minuto

43 Masonic Ipapanumbalik ang paghahanay bago ang pandemya, pahahabain hanggang hilaga ng Presidio Avenue at California Street patungong Presidio, Marina at Fort Mason.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

Walang pagbabago sa dalas

45 Union/Stockton

Dagdagan ang dalas upang matugunan ang pagsisiksikan

Bawat 12 minuto Bawat 10 minuto
49 Van Ness Ibalik ang buong ruta bago ang pandemya sa Van Ness at North Point sa halip na sa Powell at Beach street.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 6 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 8 minuto

Walang pagbabago sa dalas
52 Excelsior Ibalik ang buong ruta bago ang pandemya. Bawat 20 minuto

Walang pagbabago sa dalas

57 Parkmerced Pahahabain mula Eucalyptus Drive at Junipero Serra Boulevard papuntang West Portal Station, ipapanumbalik ang ilang koneksyon bago ang pandemya. Bawat 20 minuto

Walang pagbabago sa dalas

58 Lake Merced Iibahin ang ruta upang mapaglingkuran ang Brotherhood Way sa halip na Westlake Shopping Center. Bawat 20 minuto Bawat 30 minuto
66 Quintara Bumalik sa pagkakahanay bago ang pandemya na magtatapos sa Inner Sunset. Bawat 20 minuto

Walang pagbabago sa dalas

L Taraval Bus Paikliin ang rutang tumatakbo sa pagitan ng SF Zoo at West Portal Station at dagdagan ang dalas.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 12 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 10 minuto

 

Mga pagbabago sa hinaharap

Linya Pagbabago sa Serbisyo
(Kumpara sa Ikatlong Yugto na serbisyo)
Dalas sa Araw

(Mula sa Ikatlong Yugto)

Inayos ang Dalas ng Araw

2 Sutter Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

5 Fulton Dadagdagan ang pang-araw na dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 8 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 8 minuto

9R San Bruno Rapid

Ibalik ang dalas bago Ikalawang Yugto mga pagsasaayos (tingnan sa itaas).

Bawat 12 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

Bawat 10 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

10 Townsend Ipapanumbalik ang bahagi ng ruta sa bago ang pandemya mula Potrero Hill hanggang Sansome Street at Montgomery Street sa Financial District. Ihahanay sa Potrero Hill upang magpatakbo sa 16th Street sa halip na 17th Street, gamit ang mga bagong transit lane.

-

Bawat 20 minuto

12 Folsom/Pacific Short 
(to 16th Street BART)

Pahahabain mula Main Street at Howard Street papuntang 16th Street Mission BART Station. Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

12 Folsom/Pacific Long 
(to Cesar Chavez and Mission Street)

Pahahabain mula Jackson Street sa Van Ness Avenue papuntang Jackson Street at Fillmore Street. Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

21 Hayes Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

28R 19th Avenue Rapid Ipapanumbalik ang buong ruta sa bago ang pandemya sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang (katulad ng bago ang pandemya).

-

Bawat 10 minuto (araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

31 Balboa Magpalawak mula Market Street patungong Caltrain Station (Townsend at 4th Street) sa pamamagitan ng SoMa gamit ang 3rd at 5th street. Bawat 20 minuto

Walang pagbabago sa dalas

38R Geary Rapid Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 10 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 6 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 10 minuto

 

Pagpapalawak ng Serbisyo

Habang patungo tayo sa panahon ng taglagas ng 2022, ipagpapatuloy namin ang pakikipag-usap sa komunidad at pagpaplano upang bumuo ng pagpapalawak sa Rapid network ng Muni, mga rutang express at iba pang mga pagpapabuti sa dalas upang matugunan ang pagkakaroon ng maraming pasahero at mabawasan ang mga oras ng paghihintay habang patuloy na bumabangon ang sistema. Mayroong napakaraming kabi-kabilang pangangailangan para sa ating sistema ng Muni, at ginagawa namin ang aming pinakamakakaya upang mabalanse ang karamihan sa mga ito hangga't maaari gamit ang mga mapagkukunang mayroon kami.

Ipagpapatuloy namin ang aming mga plano sa pagkuha ng mga kawani at makikipagtulungan sa mga gumagawa ng patakaran at sa publiko upang matukoy ang mga bagong nagpapatuloy na pagmumulan ng pagpopondo upang masuportahan ang karagdagang serbisyo ng transit na makakatugon sa mga pangangailangan sa hinaharap.

Ipinatupad noong Pebrero 19, 2022

Linya Pagbabago sa Serbisyo
(inihambing sa Disyembre 2021)
Kasalukuyang Dalas sa Araw Dalas sa Araw sa Pebrero
J Church Pinalawig na serbisyo sa subway. Ang J Church ay tatakbo mula Balboa Park hanggang Embarcadero Station sa halip na magtatapos sa Church Street.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 12 minuto

Bawat 15 minuto
Lahat ng metro line (J Church, KT Ingleside-Third Street, M Ocean View, N Judah) Pinalawig na serbisyo sa Linggo hanggang 12 a.m. VNag-iiba depende sa metro line; tutugma sa kasalukuyang dalas tuwing Sabado Nag-iiba depende sa metro line; tutugma sa kasalukuyang dalas tuwing Sabado

 

Ipinatupad noong Abril 16, 2022

Linya Pagbabago sa Serbisyo
(Kumpara sa Unang Yugto na serbisyo)
Dalas sa Araw
(Mula sa Unang Yugto)

Inayos ang Dalas ng Araw

1 California

Dadagdagan ang dalas sa buong ruta.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 12 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 7 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 10 minuto

8 Bayshore Sa ilang oras sa araw, papalitan ang serbisyo ng mga 8AX at 8BX Express (tingnan sa ibaba).

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 5 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 7 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 7 minuto

8AX Bayshore Express Ipapanumbalik ang buong ruta sa bago ang pandemya sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang (katulad ng bago ang pandemya).

-

Bawat 8 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

8BX Bayshore Express Ipapanumbalik ang buong ruta sa bago ang pandemya sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang (katulad ng bago ang pandemya).

-

Bawat 8 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

9R San Bruno Rapid Bawasan ang dalas.

Bawat 10 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

Bawat 12 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)
14R Mission Rapid Walang pagbabago. Bawat 10 minuto

Walang pagbabago sa dalas

30 Stockton

Ibalik ang pang-araw-araw na pandagdag na serbisyo sa araw mula 7 ng umaga hanggang 4 ng hapon kasama ang bahagi ng ruta mula Van Ness at North Point hanggang Caltrain.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 15 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 6 minuto (7 ng umaga hanggang 4 ng)

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 7.5 minuto (8 ng umaga hanggang 5 ng)

49 Van Ness Walang pagbabago.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: Bawat 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: Bawat 20 minuto

56 Rutland Palalawigin ang serbisyo hanggang Burton High School. Bawat 20 minuto

Walang pagbabago sa dalas

 

 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay (Contact Information)
415.646.2005