HeadsUp: Due to ongoing issues with system wide staffing levels, extended wait times are possible on the L Bus, 5R, https://t.co/psvzdzEgRj (More: 15 in last 48 hours)

2022 Muni Serbisyo Network

SFMTA.com/2022Network
Introduksyon sa Proyekto (Project Introduction)

Tinanong namin sa mga taga-San Francisco noong panahon ng taglagas ng 2021 kung ano ang dapat naming unahin kapag makakapagdagdag na kami ng karagdagang serbisyo ng Muni sa 2022. Nakatanggap kami ng daan daang  pagpunang galing sa mga pagpupulong, email at telepono at sa higit 4,500 na tugon mula sa mga  pag-aaral. Sa puna na ito, bumuo kami ng planong nakatuon sa pagpapanumbalik ng mga koneksyon at pagtugon sa mga pangangailangan ng lahat ng taga-San Francisco, lalo na ng mga taong may mga kapansanan at matatanda. Nakatanggap din kami ng tawag para pagdagdag ng mga dalas ng biyahe upang mabawasan ang pagsisiksikan at  paghihintay sa mga pagkakataong may mataas na bilang ng mananakay sa mga linya ng Muni, kaya naman aming tinitignan ang mga  pagkakataong ito kung  kailan may mga   mapagkukunan.

Ang mungkahi ng pagdagdag ng serbisyo ng Muni sa 2022 ay inaprubahan ng Board of Directors ng SFMTA noong Disyembre 7, 2021. Tingnan ang buong detalye ng Inaprubahang plano ng serbisyo ng Muni sa 2022.

Project Timeline 
Pagpapasimula ng Pagpapalahok ng may mga Interes o Stakeholder
Hulyo - Setyembre 2021
Pending
Pagpapalahok sa Kabuuan ng Lungsod
Setyembre - Oktubre 2021
Pending
Pagtugon sa mga Narinig Namin: Pagpapahusay pa sa Network
Oktubre - Nobyembre 2021
Pending
Pagsasaalang-alang ng Board o Lupon ng MTA
Disyembre 2021
Pending
Pagpapatupad
Unang Bahagi ng 2022
Pending
Kasalukuyang Yugto (Current Phase or Stage)
Pagsasaalang-alang ng Board o Lupon ng MTA
Inaasahang Pagkumpleto (Predicted Completion)
Pebrero 2022
Katayuan ng Proyekto (Project Status)
Planning
Project Success
On budget
On schedule

Pagpapatupad ng Plano ng Network ng Serbisyo ng Muni sa 2022

Mahigit na 20 Muni line ang isasama sa mga pagbabago ng serbisyo sa 2022. Inasahan naming maipatupad ang lahat ng ito sa unang bahagi ng 2022, ngunit, sa kasamaang-palad, hindi namin nagawang dagdagan ang aming mga kawaning operator nang mabilis gaya ng aming tinantiya noong sinimulan namin ang proseso ng pakikipag-ugnayan sa publiko para sa mga pagbabagong ito. Ito ay idinulot ng lahat ng salik gaya ng panahon upang sanayin ang mga trainer, mga pag-alis ng mga operator dahil sa utos ng pagbabakuna sa mga empleyado ng lungsod at ang naantalang paglulunsad ng pagsasanay sa operator dahil sa mga hakbang na pangkaligtasan sa panahon ng COVID-19.

Habang ang pagdoble ng antas sa pagkuha ng operator sa 2022 ay naaayon sa panahon, hanggang sa tuluyan nang makakuha ng mga bagong kawani, kailangan naming isayugto ang mga pagbabago sa serbisyo upang makapaghatid ng maaasahang serbisyo sa aming mga customer. Ang mga yugto ay magsisimula sa pagbabago sa mga tren sa Pebrero 2022 upang tumugma sa serbisyo ng BART tuwing Linggo at dalawang yugto ng mga pagbabago sa serbisyo ng bus sa Marso at Hunyo.

Pebrero 2022

Linya Pagbabago sa Serbisyo
(inihambing sa Disyembre 2021)
Kasalukuyang Dalas sa Araw Dalas sa Araw sa Pebrero
J Church Pinalawig na serbisyo sa subway. Ang J Church ay tatakbo mula Balboa Park hanggang Embarcadero Station.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 12 minuto

15 minuto
Lahat ng metro line (J Church, KT Ingleside-Third Street, M Ocean View, N Judah) Pinalawig na serbisyo sa Linggo hanggang 12 a.m. VNag-iiba depende sa metro line; tutugma sa kasalukuyang dalas tuwing Sabado Nag-iiba depende sa metro line; tutugma sa kasalukuyang dalas tuwing Sabado

 

Marso 2022

Linya Pagbabago sa Serbisyo
(inihambing sa Disyembre 2021)
Kasalukuyang Dalas sa Araw Dalas sa Araw sa Marso

1 California

Dadagdagan ang dalas sa buong ruta; ipagpapatuloy ang pagbawas sa karagdagang serbisyo sa gitnang bahagi ng ruta.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 12 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 7 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 10 minuto

2 Sutter Ipapanumbalik ang bahagi ng ruta bago ang pandemya mula Presidio Avenue at California Street papuntang Downtown.

-

20 minutes
8 Bayshore Sa ilang oras sa araw, papalitan ang serbisyo ng mga 8AX at 8BX Express (tingnan sa ibaba).

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 5 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 7 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 7 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 7 minuto

8AX Bayshore Express Ipapanumbalik ang buong ruta sa bago ang pandemya sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang (katulad ng bago ang pandemya).

-

8 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

8BX Bayshore Express Ipapanumbalik ang buong ruta sa bago ang pandemya sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang (katulad ng bago ang pandemya).

-

8 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

9R San Bruno Rapid Bawasan ang dalas.

10 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

12 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)
10 Townsend Ipapanumbalik ang bahagi ng ruta sa bago ang pandemya mula Potrero Hill hanggang Sansome Street at Montgomery Street sa Financial District. Ihahanay sa Potrero Hill upang magpatakbo sa 16th Street sa halip na 17th Street, gamit ang mga bagong transit lane.

-

20 minuto
14R Mission Rapid Walang pagbabago – ipagpapatuloy ang pagbawas ng karagdagang serbisyo sa bahagi ng ruta mula sa Outer Mission papuntang downtown. 10 minuto 10 minuto
21 Hayes Ipapanumbalik ang bahagi ng ruta sa bago ang pandemya mula St. Mary’s Hospital hanggang Civic Center Station at Main Library, hindi na magpapatuloy sa downtown sa Market Street.

-

20 minuto
23 Monterey Ipapanumbalik sa pagkakahanay bago ang pandemya sa Sloat Boulevard patungo sa San Francisco Zoo.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 30 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 30 minuto

28 19th Avenue Pahahabain mula Van Ness Avenue at North Point Street hanggang Powell Street at Beach Street sa Fisherman’s Wharf upang mapalitan ang 49 Van Ness-Mission na magtatapos sa Van Ness/North Point.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 15 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 15 minuto

29 Sunset Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 12 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 9 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 12 minuto

30 Stockton

Ibalik ang karagdagang serbisyo sa bahagi ng ruta mula Van Ness at North Point hanggang Caltrain para sa limitadong bahagi ng araw.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 15 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 6 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 7.5 minuto

43 Masonic Ipapanumbalik ang paghahanay bago ang pandemya, pahahabain hanggang hilaga ng Presidio Avenue at California Street patungong Presidio, Marina at Fort Mason.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 12 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

56 Rutland Palalawigin ang serbisyo hanggang Burton High School. 20 minuto 20 minuto
57 Parkmerced Pahahabain mula Eucalyptus Drive at Junipero Serra Boulevard papuntang West Portal Station, ipapanumbalik ang ilang koneksyon bago ang pandemya. 20 minuto 20 minuto
58 Lake Merced Iibahin ang ruta upang mapaglingkuran ang Brotherhood Way sa halip na Westlake Shopping Center. 20 minuto 30 minuto

 

Hunyo 2022

Linya Pagbabago sa Serbisyo
(inihambing sa Marso 2022)
Dalas sa Araw sa Marso Dalas sa Araw sa Hunyo
2 Sutter Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

5 Fulton Dadagdagan ang pang-araw na dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 8 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 8 minuto

6 Haight/Parnassus Ipapanumbalik ang ruta bago ang pandemya.

-

20 minuto
9R San Bruno Rapid Babaligtarin ang pagbawas sa dalas na ginawa sa Marso (tingnan sa itaas).

12 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

10 minuto
(araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

10 Townsend Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

12 Folsom/Pacific Short 
(to 16th Street BART)

Pahahabain mula Main Street at Howard Street papuntang 16th Street Mission BART Station. Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

12 Folsom/Pacific Long 
(to Cesar Chavez and Mission Street)

Pahahabain mula Jackson Street sa Van Ness Avenue papuntang Jackson Street at Fillmore Street. Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

14R Mission Rapid Ipapanumbalik ang ilang karagdagang serbisyo sa hanay ng bahagi ng ruta mula Outer Mission papuntang Downtown, kung mayroong mga mapagkukunan.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 10 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 10 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 10 minuto o mas kaunti

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 10 minuto

21 Hayes Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 15 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 20 minuto

28R 19th Avenue Rapid Ipapanumbalik ang buong ruta sa bago ang pandemya sa mga araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang (katulad ng bago ang pandemya).

-

10 minuto (araw mula Lunes hanggang Biyernes lamang)

31 Balboa Pahahabain mula Market Street hanggang 5th Street, Townsend Street, 3rd Street at Harrison Street, kasama ang terminal sa 4th at King Caltrain Station. 20 minuto 20 minuto
38R Geary Rapid Dadagdagan ang dalas sa araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 8 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 10 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 6 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 10 minuto

52 Excelsior Babalik sa pagkakahanay bago ang pandemya na magtatapos sa Forest Hill Station.

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 30 minuto

Mga Araw mula Lunes hanggang Biyernes: 20 minuto

Mga Araw ng Sabado at Linggo: 30 minuto

66 Quintara Babalik sa pagkakahanay bago ang pandemya na magtatapos sa Inner Sunset. 20 minuto 20 minuto

Agosto 2022 at Pagkatapos: Pagpapalawak ng Serbisyo

Habang patungo tayo sa panahon ng taglagas ng 2022, ipagpapatuloy namin ang pakikipag-usap sa komunidad at pagpaplano upang bumuo ng pagpapalawak sa Rapid network ng Muni, mga rutang express at iba pang mga pagpapabuti sa dalas upang matugunan ang pagkakaroon ng maraming pasahero at mabawasan ang mga oras ng paghihintay habang patuloy na bumabangon ang sistema. Mayroong napakaraming kabi-kabilang pangangailangan para sa ating sistema ng Muni, at ginagawa namin ang aming pinakamakakaya upang mabalanse ang karamihan sa mga ito hangga't maaari gamit ang mga mapagkukunang mayroon kami.

Ipagpapatuloy namin ang aming mga plano sa pagkuha ng mga kawani at makikipagtulungan sa mga gumagawa ng patakaran at sa publiko upang matukoy ang mga bagong nagpapatuloy na pagmumulan ng pagpopondo upang masuportahan ang karagdagang serbisyo ng transit na makakatugon sa mga pangangailangan sa hinaharap.

 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay (Contact Information)
415.646.2005