ATTN: We are currently experiencing a prediction outage due to a system issue. We are working to resolve this as soon as possible. Svc is running normally. Please refer to the weekend frequency guide: https://www.sfmta.com/getting-around/muni/routes-stops/weekend-frequency-guide (More: 5 in last 48 hours)

This Meeting is in the past

Please see the Calendar for upcoming meetings and events. We are keeping this page as a public record.

2022 Muni Service Network Virtual Office Hours

Oct
21
Thursday, October 21, 2021 - 6:00pm

Khi thành phố phục hồi sau đại dịch COVID-19, SFMTA đang phát triển một đề xuất về cách thức dịch vụ Muni sẽ được khôi phục vào đầu năm 2022. 

Hình thức của giờ làm việc là mở cửa cho người tham dự đặt câu hỏi và đưa ra phản hồi nhưng sẽ không có bài thuyết trình chính thức nào. Sẽ có thông dịch miễn phí nếu được yêu cầu trước 72 giờ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang dự án của chúng tôi để xem đề xuất và tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi. (SFMTA.com/2022Network)

Members of the public may submit questions or comments at any time in advance of the meeting by emailing TellMuni@SFMTA.com.


Tham gia bằng máy tính

Tham gia giờ hành chính ảo

Khi đặt câu hỏi hoặc đưa ra ý kiến công khai:

 • Đảm bảo quý vị đang ở một nơi yên tĩnh
 • Nói rõ ràng
 • Tắt mọi TV hoặc đài radio xung quanh quý vị

Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp này từ xa bằng Microsoft Teams. Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên quý vị nên tải xuống phần mềm họp Teams mới nhất cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động hoặc sử dụng ứng dụng cuộc họp trên trang web.


Các cách tham gia khác

 • Gọi vào Giờ làm việc (chỉ nghe nói)
  415-915-0757
  ID hội nghị:: 103 889 429#

Hãy đảm bảo tắt tiếng điện thoại của quý vị trừ khi đang đặt câu hỏi. Trước khi bật tiếng điện thoại:

 • Đảm bảo quý vị đang ở một nơi yên tĩnh
 • Nói rõ ràng
 • Tắt mọi TV hoặc đài radio xung quanh quý vị

Quý vị cũng có thể gửi email các câu hỏi, nhận xét hoặc phản hồi của mình đến TellMuni@SFMTA.com trước, trong hoặc sau cuộc họp.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về các tiện nghi tiếp cận hội nghị hoặc có các câu hỏi chung hoặc kỹ thuật hoặc yêu cầu hỗ trợ trước khi bắt đầu cuộc họp, vui lòng gửi email đến TellMuni@SFMTA.com hoặc gọi 415.646.2005.Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện tất cả các yêu cầu hỗ trợ phương tiện hợp lý nếu được yêu cầu ít nhất 72 giờ trước khi bắt đầu cuộc họp.