ATTN: Non-Muni collision on northbound 101 near Cesar Chavez resulting in heavy traffic backup. The IB 8 will rerou https://t.co/oDJZWNgTsU (More: 10 in last 48 hours)

Muni miễn phí cho người khuyết tật (Free Muni for People with Disabilities)

Người khuyết tật cần có thẻ đã đăng ký chương trình Liên kết Chuyên chở Khu vực (RTC) để đăng ký chương trình Muni Miễn phí.

Nếu bạn đã có thẻ đã đăng ký RTC:

Bạn sẽ nhận được thông báo trong thư điện tử khi đơn đăng ký đã được tải lên thành công tới thẻ RTC của bạn.

Nếu bạn không có thẻ RTC đã đăng ký hợp lệ, bạn cần phải làm như sau trước khi áp dụng:

 1. Tới Văn phòng Thẻ Giảm giá RTC của SFMTA để đăng ký thẻ RTC. Văn phòng có địa chỉ tại 27A Van Ness Avenue (tại Market), San Francisco, CA 94102. Các đơn đăng ký được tiếp nhận từ Thứ Hai đến Thứ Tư, 10:30 sáng - 4:00 chiều. Điện thoại (415) 252-3291. Khi nộp đơn đăng ký thẻ RTC, bạn sẽ cần:
  1. Đơn đăng ký hoàn thiện
  2. Xác nhận ảnh hợp lệ do chính phủ cấp
  3. Khả năng hội đủ điều kiện; một trong những điều sau đây:
   • Thẻ Medicare
   • Biên lai placard đăng ký bãi đỗ xe California DMV Placard
   • Cơ quan hoặc thẻ khách chuyên chở khác cấp cho bạn bởi một cơ quan chuyên chở khác của California
   • Bằng Chứng về Người Khuyết Tật Cựu Chiến Binh
   • Tình trạng hội đủ điều kiện y tế được ký bởi một chuyên gia được cấp phép
  4. Trả lệ phí thích hợp

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên Câu Hỏi Thường Gặp hoặc bằng cách truy cập vào trang 511.org

Chú ý quan trọng: Các đơn không hợp lệ hoặc không đầy đủ sẽ không được xử lý.

Vui lòng đợi tối đa ba tuần để xử lý đơn đăng ký cho chủ thẻ RTC hiện tại và tối đa tám tuần nếu bạn cần thẻ RTC mới.

Các thẻ RTC bị mất/bị đánh cắp: Tới Văn phòng Thẻ Giảm giá RTC của SFMTA, 27A Van Ness Avenue (tại Market), San Francisco, CA 94102 để điền vào mẫu thẻ thay thế. Tất cả thẻ thay thế có mức phí 5$. Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Tư, 10:30 sáng - 4:00 chiều.

 1. trợ ngôn ngữ miễn phí có sẵn bằng cách gọi số 311 trong thành phố hoặc 415.701.2311 bên ngoài San Francisco.

CÁC CÂU HỎI VỀ ĐƠN ĐĂNG KÝ CỦA BẠN

Hoàn thành biểu mẫu này để đặt câu hỏi cụ thể về đơn đăng ký Muni Miễn phí của bạn.

 

 

Thẻ Clipper       
$0.00