FINAL UPDATE: Delay at Duboce and Church has cleared. IB #NJudah resuming service. https://t.co/w4R4Qpfmf6 (More: 22 in last 48 hours)

Vé Lượt cho Xe Cáp

VÉ XE CÁP

Quý vị có thể mua vé từ nhân viên bán vé trên xe cáp. Vui lòng chuẩn bị sẵn tiền lẻ. Vé không cho phép di chuyển giữa các xe cáp. Sau khi xuống xe, quý vị phải trả giá vé đầy đủ để lên xe khác. Để đi lại trong cả ngày, quý vị có thể mua Vé Thông Hành Dành Cho Du Khách.

Vé lượt

MuniMobile: Người lớn & thanh thiếu niên

Thẻ Clipper/App: Người lớn & thanh thiếu niên

Tiền mặt

Cao niên/ Người Khuyết tật/ Medicare: 9 giờ tối - 7 giờ sáng

 

 

MuniMobile: Người lớn & thanh thiếu niên
$8.00
Clipper®: Người lớn & thanh thiếu niên
$8.00
Tiền mặt
$8.00
Senior/ Disabled/ Medicare: 7am-9pm
$8.00
Cao niên/ Người khuyết tật/ Medicare: 9 giờ tối - 7 giờ sáng
$4.00
Youth 4 and under
Free