We are unable to display alerts at this time. Alerts are still available by subscription.

Giá Vé

SFMTA.com/Fares

Với nhiều phương thức thanh toán, việc mua vé xe buýt, xe điện hay xe cáp của Muni rất dễ dàng. Và vì việc trả bằng tiền mặt thường chậm hơn, khiến cho mọi người phải chờ, nên quý vị được giảm giá khi trả bằng các phương thức khác.

MuniMobile®: MuniMobile là ứng dụng chính thức của SFMTA cho phép quý vị mua vé ngay bằng thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc tài khoản PayPal. Hãy tìm hiểu thêm.

Thẻ Clipper®: Thẻ Clipper là thẻ vận chuyển toàn diện để đi lại ở Vùng Vịnh. Quý vị có thể sử dụng thẻ Clipper trên tất cả các hệ thống vận chuyển lớn ở Vùng Vịnh, gồm cả hệ thống Muni. Hãy tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Clipper® trên điện thoại của bạnThẻ Clipper là thẻ vận chuyển toàn diện để đi lại ở Vùng Vịnh. Quý vị có thể sử dụng thẻ Clipper trên tất cả các hệ thống vận chuyển lớn ở Vùng Vịnh, gồm cả hệ thống Muni. Hãy tìm hiểu thêm.

Tiền mặt: Quý vị có thể trả tiền vé bằng tiền xu Mỹ trên bất kỳ phương tiện vận chuyển đường bộ nào; phải chuẩn bị đúng số tiền. Hãy tìm hiểu thêm.

Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống được đi xe MIỄN PHÍ!