ATTN: Report of #SFPD activity near Laguna Honda and Clarendon. Expect possible delays with the 43, 44, and 36/52 through the area. (More: 9 in last 48 hours)

Vé Muni Miễn Phí Dành Cho Thanh Thiếu Niên

Chương trình Vé Muni Miễn Phí cho phép các thanh thiếu niên từ 5 đến 18 tuổi mà cư trú ở San Francisco với thu nhập từ thấp đến trung bình được sử dụng dịch vụ Muni miễn phí bằng cách trình thẻ Clipper.

Nếu thẻ của quý vị bị mất hay đánh cắp, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Clipper (1.877.878.8883). Một khi đã ghi danh vào chương trình này, con quý vị sẽ không cần nộp đơn lại. Cháu sẽ vẫn tiếp tục được hưởng vé miễn phí cho đến ngày sinh nhật thứ 19.

Sau khi sở hữu Thẻ Muni Clipper Miễn phí, bạn có thể chuyển nó vào điện thoại của mình trên Ứng dụng Clipper.

Tất cả thanh thiếu niên ở San Francisco từ 5 đến 18 tuổi mà có tổng thu nhập gia đình bằng hay dưới 100 phần trăm mức Thu Nhập Bình Quân Vùng Vịnh theo bảng dưới đây thì đều hội đủ điều kiện hưởng chương trình này.

Số người trong gia đình

100% Thu Nhập Bình Quân Vùng Vịnh

1 $89,650
2 $102,500
3 $115,300
4 $128,100
5 $138,350
6 $148,600
7 $158,850
8 $169,100

 

Cách Ghi Danh Để Nhận Vé Muni Miễn Phí Dành Cho Thanh Thiếu Niên

Điền vào đơn đăng ký chương trình trực tuyến:
• Nếu bạn có thẻ Clipper trẻ tuổi đã đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số sê-ri trong khi nộp đơn.
• Nếu bạn không có thẻ Clipper trẻ tuổi đã đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu tải lên một bản sao hoặc một bức ảnh chứng minh tuổi tác.

Nếu bạn không thể hoàn tất biểu mẫu trực tuyến, vui lòng gửi thư đã hoàn thành đơn ghi danh chương trình.

Nếu áp dụng với thẻ Clipper hiện tại của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo khi thẻ đã được tải lên thành công vào thẻ hiện tại của bạn. Nếu nộp đơn xin thẻ Clipper mới, quý vị sẽ nhận được một thẻ có thẻ được nạp trong thư.

Lưu Ý Quan Trọng: Phải điền đầy đủ tất cả thông tin được yêu cầu trong đơn ghi danh cũng như đính kèm bản sao của một loại văn bản được chấp nhận để chứng minh độ tuổi (đối với hành khách xin thẻ Clipper mới). Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình, người nộp đơn phải từ 5 đến 18 tuổi (trẻ em dưới 5 tuổi được đi xe miễn phí), đang cư trú ở San Francisco và đáp ứng yêu cầu về mức thu nhập. Các đơn xin được điền bằng chữ viết khó đọc hoặc điền không đầy đủ sẽ không được xử lý.

Thời gian xử lý đơn là đến ba tuần đối với những người có sẵn thẻ Clipper và đến bốn tuần đối với những người xin thẻ mới.

Nếu Thẻ Clipper Bị Mất/Đánh Cắp: Hãy liên lạc với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng Clipper tại số 1.877.878.8883. Vui lòng lưu ý rằng thời gian xử lý việc cấp thẻ mới cho quý vị có thể đến 10 ngày, và quý vị phải trả phí 5$.

Để được hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, hãy gọi số 311 hoặc 415.701.2311.

Đặt Câu Hỏi về Đơn Ghi Danh

Hãy điền vào mẫu này để đặt câu hỏi cụ thể về đơn ghi danh Chương Trình Muni Miễn Phí của quý vị.

Clipper
$0.00