FINAL UPDATE: #FMarket cleared at Beach and Jones. Regular service resuming. Expect rolling delays. https://t.co/mh4QqSS3by (More: 2 in last 48 hours)

Vé Tháng - Giảm Giá

SFMTA.com/Discounts

Tìm hiểu về giá vé, các yêu cầu để ghi danh, và các nơi bán vé tháng và vé lượt giảm giá cho người cao niên, trẻ em từ 5–18 tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân có Medicare.

CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Khi sử dụng vé giảm giá dành cho thanh thiếu niên/cao niên/người khuyết tật, quý vị phải luôn sẵn sàng xuất trình bằng chứng về tư cách hội đủ điều kiện khi đi lại trên xe Muni cũng như khi ở khu vực bên trong cổng thu phí tại các ga Muni.

Người cao niên (65+)
 • Bằng lái hoặc thẻ ID do Tiểu Bang cấp
 • Thẻ ID của Thành Phố SF
 • Giấy đăng ký người nước ngoài/Thẻ thường trú nhân
 • Thẻ Matricula Consular/Thẻ căn cước do lãnh sự quán cấp
 • Hộ chiếu
Người khuyết tật
 • Liên kết đến trang web về giấy tờ chứng minh khi xin thẻ giảm giá RTC
 • Biên nhận đăng ký Thẻ Đậu Xe Dành Cho Người Khuyết Tật của Nha Lộ Vận California CÙNG VỚI thẻ ID có hình
  Nếu quý vị có biển số xe dành cho người khuyết tật, quý vị phải nộp đơn “Xác Nhận Điều Kiện Y Tế” (Medical Eligibility)
 • Thẻ giảm giá của một cơ quan vận chuyển khác ở California CÙNG VỚI thẻ ID có hình
 • Bằng chứng về tư cách Cựu Chiến Binh Khuyết Tật
  Bản sao Thẻ ID Cựu Chiến Binh Khuyết Tật (Service Connected Disability ID Card) và thư của Cơ Quan Cựu Chiến Binh (VA) gửi đến quý vị xác nhận mức khuyết tật đủ để được hưởng trợ cấp và dịch vụ hỗ trợ hoặc xác nhận có khuyết tật liên quan đến công việc phục vụ quân sự ở mức từ 50% trở lên. Vui lòng lưu ý rằng việc kiểm chứng đơn xin của quý vị có thể mất đến hơn vài tháng vì khối lượng công việc hiện tại của VA. Để được xử lý nhanh hơn, xin đề nghị quý vị điền mẫu “Xác Nhận Điều Kiện Y Tế” (Medical Eligibility) thay vì làm theo cách trên.
Người có thẻ Medicare
 • Thẻ Medicare CÙNG VỚI thẻ ID có hình
Thanh thiếu niên (5–18 tuổi)

Chúng tôi đề nghị các thanh thiếu niên trên 15 tuổi nên mang theo một trong các giấy chứng minh sau:

 • Bằng lái hoặc thẻ ID do Tiểu Bang cấp
 • Thẻ ID của Thành Phố SF
 • Giấy đăng ký người nước ngoài/Thẻ thường trú nhân
 • Thẻ Matricula Consular/Thẻ căn cước do lãnh sự quán cấp
 • Hộ chiếu
 • Thẻ ID của trường học có ngày sinh

Hãy truy cập trang web Vé Muni Miễn Phí Dành Cho Thanh Thiếu Niên để biết thêm thông tin về những cách trẻ em từ 5–18 tuổi có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển miễn phí. Trẻ em từ 4 tuổi trở xuống được đi xe Muni MIỄN PHÍ.

Clipper®
$40