Trang này có nội dung cũ hơn

Xin vui lòng xem Dự án liên quan trên trang này để biết thông tin dự án hiện tại. Chúng tôi đang giữ trang này như một bản ghi của SFMTA tiếp cận cộng đồng.

Kế hoạch tiếp theo cho Kế hoạch vận chuyển vào Portola của Vis Valley là gì?

Chia sẻ bài viết này:
Khu dân cư bị ảnh hưởng

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, SFMTA đã hoàn thành thành công cuộc khảo sát công khai ban đầu cho Thung lũng Visitacion và Kế hoạch Vận tải Dựa vào Cộng đồng Portola (CBTP). Hiện chúng tôi đang trong quá trình phân tích tất cả thông tin nhận được để xác định các chủ đề, mối quan tâm chung, nhu cầu và khuyến nghị.

Cho đến nay, chung tôi đã lập bảng hơn 200 câu trả lời.Chúng tôi cũng tổ chức hơn một chục cuộc  tiếp cận công chúng, các nhóm tập trung và các cuộc họp, ngoài cuộc khảo sát.

Phản hồi ban đầu của cộng đồng sẽ giúp chúng tôi phát triển các đề xuất giải quyết và kết hợp các giá trị, ưu tiên và nhu cầu của cộng đồng Visitacion Valley và Portola. Để tìm hiểu thêm về các mục tiêu của CBTP, hãy truy cập SFMTA.com/VisValleyPortolaPlan.

 

Bước tiếp theo

Sau khi các chủ đề, mối quan tâm chung, nhu cầu và khuyến nghị đã được xác định, chúng tôi sẽ chia sẻ một báo cáo toàn diện về những gì chúng tôi đã học được từ cuộc khảo sát với công chúng. Chúng tôi sẽ sử dụng những gì chúng tôi học được làm nền tảng để phát triển các phương án kế hoạch tiềm năng. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét các tùy chọn này với cộng đồng và tổ chức các sự kiện tương tác công khai bổ sung để nhận thêm phản hồi nhằm cải thiện và tinh chỉnh các đề xuất của chúng tôi. Đây sẽ là một phần của giai đoạn hai của dự án.

Trong giai đoạn thứ ba của dự án, chúng tôi mong muốn có một đề xuất được cộng đồng thông tin sâu sắc và chúng tôi sẽ trình bày với cộng đồng để phê duyệt và thực hiện lần cuối.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác dựa trên cộng đồng để giúp chúng tôi tiếp cận với nhiều thành viên cộng đồng nhất có thể và cung cấp tất cả thông tin bằng nhiều ngôn ngữ và định dạng để cải thiện khả năng tiếp cận và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng.

Chúng tôi biết ơn tất cả các đối tác dựa vào cộng đồng, các bên liên quan và mọi người ở Thung lũng Visitacion và các vùng lân cận Portola, những người đã gắn bó với chúng tôi cho đến nay. Sự tham gia của quý vị là rất quan trọng cho sự thành công của Hoạch định Giao thông dựa vào Cộng đồng của Visitacion và Portola.