Trang này có nội dung cũ hơn

Xin vui lòng xem Dự án liên quan trên trang này để biết thông tin dự án hiện tại. Chúng tôi đang giữ trang này như một bản ghi của SFMTA tiếp cận cộng đồng.

Định Chuyên Chở dựa vào Cộng Đồng Visitacion Valley & Portola Sau Cùng hoạch

Chia sẻ bài viết này:

 

Vào tháng Chạp, 2022, SFMTA công bố hoạch định dự thảo gồm 45 dự án – cải tiến chuyên chở trị giá $25 triệu – khắp Visitacion Valley, Portola, Little Hollywood và Sunnydale mà cư dân cộng đồng yêu cầu, cùng với các khuyến cáo chánh sách cải tiến khả năng đi lại, tiếp cận và phẩm chất đời sống cho cư dân. Sau đó chúng tôi yêu cầu cộng đồng cho biết nên xây dự án nào trước.

Giờ đây, Hoạch Định Sau Cùng cho Chuyên Chở dựa theo Cộng Đồng Visitacion Valley và Portola bao gồm các ưu tiên xây cất cho cộng đồng.

Những Bước Kế Tiếp

Hội Đồng Giám Đốc SFMTA sẽ bỏ phiếu cho Hoạch Định Sau Cùng vào ngày 21 tháng Ba. Sau khi được chấp thuận thì SFMTA dự tính sẽ bắt đầu xây cất vào mùa hè 2023, bắt đầu với dự án cộng đồng yêu cầu chúng tôi xây trước.

Tổng Quát

Hoạch Định Sau Cùng về Chuyên Chở dựa theo Cộng Đồng Visitacion Valley và Portola phản ánh hơn hai năm hợp tác của SFMTA với cộng đồng để hiểu rõ các nhu cầu, ưu tiên và giá trị để đạt được giải pháp tốt hơn phụ thuộc vào cộng đồng.

Tiếp Ngoại và Phản Hồi

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ của địa phương với Trung Tâm Kết Nối Gia Đình (Family Connections Centers) tại Portola và Nhà Thờ River of Life tại Visitacion Valley, chúng tôi đã kết nối với hơn 2,500 cư dân trong gần 50 hoạt động và đã thâu thập gần 900 bản khảo sát và hơn 600 ý kiến bằng văn bản để lập Hoạch Định Dự Thảo.

Giai đoạn tiếp ngoại đầu tiên của SFMTA giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, giá trị và thách thức các cư dân đối mặt khi sử dụng đường xá địa phương.

Giai đoạn tiếp ngoại thứ hai giúp chúng tôi lập ra và cải tiến các giải pháp khả dĩ với nhiều phản hồi địa phương.

Trong giai đoạn tiếp ngoại thứ ba, các cư dân cho chúng tôi biết cần ưu tiên cho dự án đề nghị nào trước. Dựa theo phản hồi này, SFMTA sẽ bắt đầu xây các dự án theo thứ tự ưu tiên của cộng đồng, dự kiến bắt đầu vào mùa hè 2023.

Nếu quý vị muốn chúng tôi trình bày cho nhóm cộng đồng về dự án sau cùng, các dự án bao gồm những gì và cách chúng tôi có được các khuyến cáo này thì xin gởi điện thư cho chúng tôi tại VisValleyPortolaPlan@SFMTA.com.