T sự kiện là trong quá khứ

Xin vui lòng xem Xem Lịch cho các cuộc họp và sự kiện sắp tới. Chúng tôi đang giữ trang này như một hồ sơ công khai.

Chuyến tham quan Potrero Yard, Thứ Tư, ngày 22 tháng 5, 00 giờ chiều

Chia sẻ bài viết này:
May 22
gặp nhau gần tòa nhà một tầng trên đường Mariposa

Hãy tham gia chuyến tham quan để có cái nhìn hậu trường về cách hoạt động của sân vận chuyển và lý do tại sao sân 109 tuổi của chúng tôi cần được xây dựng lại.

Yêu cầu đăng ký.