SFMTA Powell at Market Public Transit Kiosk

Ibahagi ito:
Powell St at Market St

Mga Oras: 8:00 AM - 8:15 PM Pitong araw sa isang linggo, kasama ang mga holiday. 
Sarado 11 AM hanggang 11:30 AM at 5:30 PM hanggang 6 PM bawat araw.

Ang mga sumusunod na serbisyo ay magagamit sa lokasyong ito:

  • Isang Pagsakay sa Cable Car
  • 1-Araw na Pasaporte ng Bisita
  • 3-Araw na Pasaporte ng Bisita
  • 7-Araw na Pasaporte ng Bisita
  • Buwanang Pass ng Lifeline
    • Nagaganap ang mga benta sa huling sampung at unang sampung araw ng negosyo ng bawat buwan

Tinatanggap ang credit card ng Visa, Mastercard, American Express, Discover at Commuter Benefits Program.