ATTN: There is currently an IB/Eastbound svc gap on the #KIngleside & #MOceanView lines due to earlier #SubwaySvc delays in the Westbound direction. We are working to close this gap as quickly as possible. (More: 10 in last 48 hours)

Vé Tháng - Người Lớn

Vé tháng là cách thuận tiện nhất cho phép hành khách thường xuyên có thể sử dụng không giới hạn dịch vụ Muni, gồm cả dịch vụ xe cáp, trong thời hạn một tháng. Hiện tại vé tháng chỉ được bán dưới dạng nạp vào thẻ Clipper®.

Vé tháng Lifeline (dành cho người có thu nhập thấp) yêu cầu người ghi danh hội đủ một số điều kiện đặc biệt, hãy tìm hiểu thêm về vé Lifeline tại đây.

THẺ CLIPPER LÀ GÌ?

Thẻ Clipper là một phương tiện thuận lợi và an toàn để quản lý các khoản lộ phí và việc di chuyển giữa các chuyến xe thuộc hệ thống vận chuyển của Vùng Vịnh với một thẻ trọn gói dễ nạp thêm tiền và dễ sử dụng. Thẻ này được chấp nhận ở khắp thành phố và toàn bộ Vùng Vịnh trên tất cả các chuyến xe của Muni, BART, AC Transit, Caltrain, SamTrans, VTA, Golden Gate Transit and Ferry cũng như dịch vụ đi phà của San Francisco Bay and Oakland/Alameda.

MUA VÉ THÁNG

Từ ngày 1 đến 16 của mỗi tháng, quý vị có thể mua vé tháng để nạp vào thẻ Clipper của mình và sử dụng cho tháng đó tại bất kỳ cửa hàng bán lẻ thẻ Clipper nào hoặc tại các máy bán vé được đặt ở tất cả các Ga Muni Metro. Sau ngày 16 của tháng, quý vị có thể mua vé tháng cho tháng tiếp theo. Vé tháng có thời gian ân hạn là ba ngày đầu của tháng sau.

Chưa đăng ký? Quý vị có thể đăng ký dịch vụ Nạp Vé Tự Động để tự động nạp tiền vé tháng vào thẻ Clipper của mình mỗi tháng, hoặc mua vé tháng một lần.

Vé Tháng Dành Cho Người Lớn

SFMTA có hai loại vé tháng:

  • Vé loại “M” chỉ sử dụng cho hệ thống Muni: Cho phép đi lại không giới hạn trên tất cả các loại xe của Muni, kể cả xe cáp.
  • Vé loại “A” sử dụng cho hệ thống Muni+BART trong phạm vi San Francisco: Cho phép đi lại không giới hạn trên tất cả các loại xe của Muni, kể cả xe cáp, và đi lại trên BART (chỉ trong phạm vi thành phố San Francisco). Thời gian ân hạn ba ngày không áp dụng cho vé BART.

Đi lại không giới hạn

Clipper®
Thẻ loại “M”: Muni (gồm cả xe cáp)
$81
Clipper®
Thẻ loại “A”: Muni (gồm cả xe cáp) + BART trong nội thành SF
$98