Đơn xin giấy phép đỗ xe tại khu dân cư dành cho người chăm sóc

Chia sẻ bài viết này:

Thông tin Giấy phép Người chăm sóc

Giấy phép Người chăm sóc có sẵn cho các loại hình chăm sóc sau đây tại các khu dân cư trong khu vực có Giấy phép Đậu xe Dân cư. 

 • Chăm sóc y tế tại nhà
 • Chăm sóc trẻ tại nhà
 • Nhân viên chăm sóc trẻ em gia đình tại nhà

Xe của người nộp đơn không thể được đăng ký trong khu vực RPP mà bạn đang đăng ký. Các SFMTA sẽ cấp một (1) giấy phép đỗ xe có thể chuyển nhượng cho cư dân trong khu vực có giấy phép để tối đa ba (3) Người chăm sóc sử dụng. Giấy phép này sẽ được tính vào số giấy phép tối đa được phép cho mỗi địa chỉ.

Các Ứng Dụng

Phí Tổn

Hàng năm: $190.00  

Hết hạn trong vòng 6 tháng: $95.00 

Đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ bên dưới. Các yêu cầu cụ thể được liệt kê trong đơn.

SFMTA Trung tâm dịch vụ khách hàng
11 Đại lộ Nam Van Ness
San Francisco, CA 94103

Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều.

Giấy phép chăm sóc y tế

Dành cho những cư dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thường xuyên. 

Yêu cầu - nộp đơn cùng với:

 • Bằng chứng cư trú trong khu vực RPP
 • Đăng ký xe đứng tên người chăm sóc được cấp phép.
 • Hoàn thành bản khai y tế có chữ ký của bác sĩ được cấp phép của người cư trú. (phải được cập nhật hàng năm).

Giấy phép chăm sóc trẻ em

Dành cho những cư dân yêu cầu chăm sóc trẻ em tại nhà cho trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở xuống. 

Yêu cầu - nộp đơn cùng với:

 • Bằng chứng cư trú trong khu vực RPP
 • Hoàn thành bản khai giữ trẻ (phải được cập nhật hàng năm).
 • Bản sao (các) giấy khai sinh của tất cả trẻ em sẽ được chăm sóc. (mỗi năm phải nộp lại một bản sao cho mỗi trẻ để gia hạn giấy phép này).

Nhân viên chăm sóc trẻ em gia đình tại nhà

Dành cho nhân viên của Nhà Chăm sóc Trẻ Gia đình được Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh và Y tế California cấp phép. Xe của người nộp đơn không thể được đăng ký trong khu vực RPP.

Yêu cầu - nộp đơn cùng với:

 • Bằng chứng cư trú trong khu vực RPP
 • Giấy phép Chăm sóc ban ngày tại nhà dành cho gia đình do tiểu bang cấp (phải được cập nhật hàng năm).

 

Nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc gắn thêm biển số, loại giấy phép này được coi là chuyển